Μαθήματα μέσω διαδικτύου

Τα μαθήματα μέσω διαδικτύου διεξάγονται μόνο εάν υπάρχει διαθέσιμη/διαθέσιμος καθηγήτρια/καθηγητής.  Στείλτε μας ένα μειλ, και θα σας ενημερώσουμε.

Με τα τμήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας μπορείτε να προσαρμόσετε την εκμάθηση των σουηδικών στο πρόγραμμά σας ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου.

Ασκήσεις γραμματικής, λεξιλογίου και φωνητικής, οδηγίες για τις προφορικές και γραπτές ασκήσεις. Ραντεβού μέσω Skype με τον καθηγητή/την καθηγήτρια επιτρέπουν μία ατομική πρόοδο και μία αποτελεσματική πρακτική εξάσκηση στην προφορική έκφραση.

Όλα τα προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες.

A1: 420€ ǀ 50 ώρες προσωπικής εργασίας +12 ώρες μαθημάτων μέσω Skype

A2: 420€ ǀ 50 ώρες προσωπικής εργασίας +12 ώρες μαθημάτων μέσω Skype

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών μετά την έναρξη.

B1: 480€ ǀ 60 ώρες προσωπικής εργασίας +15 ώρες μαθημάτων μέσω Skype

B2: 480€ ǀ 60 ώρες προσωπικής εργασίας +15 ώρες μαθημάτων μέσω Skype

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών μετά την έναρξη.

B2+: 520€ ǀ 70 ώρες προσωπικής εργασίας +20 ώρες μαθημάτων μέσω Skype

C1: 520€ ǀ 70 ώρες προσωπικής εργασίας +20 ώρες μαθημάτων μέσω Skype

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός πέντε μηνών μετά την έναρξη.

Α1 

Α2

Προσωπική εργασία: 50 ώρες

Προσωπική εργασία: 50 ώρες

Ηλεκτρονικές συναντήσεις εβδομαδιαίως με τον καθηγητή/την καθηγήτρια μέσω Skype

Β1 

Β2

Προσωπική εργασία: 60 ώρες

Προσωπική εργασία: 60 ώρες

Ηλεκτρονικές συναντήσεις εβδομαδιαίως με τον καθηγητή/την καθηγήτρια μέσω Skype

B2+ 

C1

Προσωπική εργασία: 70 ώρες

Προσωπική εργασία: 70 ώρες

Ηλεκτρονικές συναντήσεις εβδομαδιαίως με τον καθηγητή/την καθηγήτρια μέσω Skype