Επιδότηση Eures/YFEJ

Στο πρόγραμμα YFEJ, Your First Eures Jobs, προβλέπεται επιδότηση για τα προγράμματα διδασκαλίας γλωσσών. Αυτό ισχύει για επαγγελματίες ειδικοτήτων στις οποίες υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, όπως για παράδειγμα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Κατ’ αρχάς, ο ενδιαφερόμενος, για να διαπιστώσει αν δικαιούται επιδότηση, θα πρέπει να επικοινωνήσει με έναν εκπρόσωπο του EURES, κάτι που μπορεί να γίνει και μέσω του Συλλόγου Σουηδικής Γλώσσας Αθήνας.

Στην συνέχεια, αν δοθεί η έγκριση από το EURES, υποβάλλει αίτηση για επιδότηση επισυνάπτοντας παράλληλα μια βεβαίωση την οποία λαμβάνει από εμάς αμέσως μόλις εγγραφεί σε κάποιο πρόγραμμα. Η διαδικασία αυτή έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Mόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, στέλνεται από εμάς μια βεβαίωση παρακολούθησης στο EURES και έπειτα καταβάλλεται η επιδότηση στον δικαιούχο.

Θα πρέπει δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι να πληρώσουν αρχικά οι ίδιοι το κόστος συμμετοχής τους σε κάποιο πρόγραμμα και στη συνέχεια ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία να αποζημιωθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

https://arbetsformedlingen.se/download/18.4050c6a21688047d3965c71/4A_Yfej-application-language.pdf

https://www.yourfirsteuresjob.eu/en/yfej_benefits_jobseekers

yourfirsteuresjob.eu/multimedia/uploads/documents/Language%20course.pdf