Επίπεδο Β/Distans

Β1 Ανεξάρτητος Χρήστης

Τμήμα που απευθύνεται σε όσους είναι ήδη σε θέση επικοινωνούν δίνοντας και ζητώντας πληροφορίες για απλά καθημερινά θέματα. Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να ξεκινήσει από αυτό το επίπεδο αφού προηγουμένως απαντήσει επιτυχώς σε ένα διαγνωστικό τεστ κατάταξης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Ανεξάρτητος Χρήστης Β1 θα πρέπει να μπορεί να κατανοεί θέματα της καθημερινότητας, όπως λόγου χάρη η δουλειά, το σχολείο, ο ελεύθερος χρόνος, να παράγει απλά κείμενα σχετικά με θέματα που γνωρίζει, να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, να παρουσιάζει και να εξηγεί συνοπτικά την άποψή του.

ΤμήμαΗμέρεςΏρεςΔιάρκειαΈναρξηΤιμή*
D-Β1/150 ώρες370 €

*Δεν περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό, το κόστος του οποίου είναι περίπου 80 Ευρώ και χρησιμοποιείται σε όλα τα προγράμματα επιπέδου Β (Β1, Β2-, Β2+).

Β2– Ανεξάρτητος Χρήστης

Τμήμα που απευθύνεται σε όσους μπορούν να επικοινωνήσουν σχετικά με ζητήματα που τους είναι οικεία (π.χ. να περιγράψουν την καθημερινότητά τους, να χρησιμοποιούν όλους τους ρηματικούς χρόνους). Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να ξεκινήσει από αυτό το επίπεδο αφού προηγουμένως απαντήσει επιτυχώς σε ένα διαγνωστικό τεστ κατάταξης.

ΤμήμαΗμέρεςΏρεςΔιάρκειαΈναρξηΤιμή*
D-Β2-/1Τρίτη, Πέμπτη12:00-14:0050 ώρες12/01/2021380 €

*Δεν περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό, το κόστος του οποίου είναι περίπου 80 Ευρώ και χρησιμοποιείται σε όλα τα προγράμματα επιπέδου Β (Β1, Β2-, Β2+).

Β2+ Ανεξάρτητος Χρήστης

Τμήμα που απευθύνεται σε όσους μπορούν να εκφράζονται για διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας αξιολογώντας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με την χρήση πιο σύνθετων φράσεων μέσα σε μικρής έκτασης κείμενα.Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να ξεκινήσει από αυτό το επίπεδο αφού προηγουμένως απαντήσει επιτυχώς σε ένα διαγνωστικό τεστ κατάταξης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Ανεξάρτητος Χρήστης Β2 θα πρέπει να μπορεί να κατανοεί πιο πολύπλοκα κείμενα ποικίλης θεματολογίας, αλλά και να συνδιαλέγεται και να επικοινωνεί επαρκώς με φυσικούς ομιλητές εκφέροντας την προσωπική του άποψη και υποστηρίζοντάς την με σαφήνεια.

ΤμήμαΗμέρεςΏρεςΔιάρκειαΈναρξηΤιμή*
D-Β2+/1Δευτέρα, Τετάρτη19:00-21:0050 ώρες11/01/2021380 €

*Δεν περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό, το κόστος του οποίου είναι περίπου 80 Ευρώ και χρησιμοποιείται σε όλα τα προγράμματα επιπέδου Β (Β1, Β2-, Β2+).