Επίπεδο Α/Distans

Α1 Βασικός Χρήστης

Τμήμα που απευθύνεται σε όσους δεν έχουν καμία γνώση σουηδικών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Βασικός Χρήστης Α1 θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί βασικές φράσεις για την ικανοποίηση συγκεκριμένων καθημερινών αναγκών, όπως λόγου χάρη να ρωτά και να απαντά ερωτήσεις που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία (συστάσεις, τόπος διαμονής κτλ.)

ΤμήμαΗμέρεςΏρεςΔιάρκειαΈναρξηΤιμή*
D-Α1/1Δευτέρα, Τετάρτη17:00-19:0050 ώρες11/01/2021350 €
D-A1/2Τρίτη, Πέμπτη19:00-21:0050 ώρες12/01/2021350 €

*Δεν περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό, το κόστος του οποίου είναι περίπου 15 Ευρώ.

Α2 Βασικός Χρήστης

Τμήμα για όσους έχουν βασικές γνώσεις σουηδικών (βασικές φράσεις, βασικό λεξιλόγιο, στοιχειώδεις γνώσεις γραμματικής). Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να ξεκινήσει από αυτό το επίπεδο αφού προηγουμένως απαντήσει επιτυχώς σε ένα διαγνωστικό τεστ κατάταξης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Βασικός Χρήστης Α2 θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικές με οικεία και καθημερινά θέματα, όπως λόγου χάρη ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, εργασία, τοπική γεωγραφία.

ΤμήμαΗμέρεςΏρεςΔιάρκειαΈναρξηΤιμή*
D-Α2/1Δευτέρα, Τετάρτη19:00-21:0050 ώρες11/01/2021360 €
D-A2/2Τρίτη, Πέμπτη19:00-21:0050 ώρες12/01/2021360 €

*Δεν περιλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό, το κόστος του οποίου είναι περίπου 15 Ευρώ.