Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Εξετάσεις C-prov

Εξετάσεις C-prov

Ta ett test i svenska på C enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Språkprovet godtas bland annat av Socialstyrelsen.

Testet lämpar sig bra för dig som behöver ett intyg som visar till exempel en arbetsgivare att du har mycket goda kunskaper i svenska. Språkprovet godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer.

För mer information: https://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/sprakexamina-och-sprakprov/svenska-c1-test/

Εξετάσεις C-prov

Ta ett test i svenska på C enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Språkprovet godtas bland annat av Socialstyrelsen.

Testet lämpar sig bra för dig som behöver ett intyg som visar till exempel en arbetsgivare att du har mycket goda kunskaper i svenska. Språkprovet godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer.

https://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/sprakexamina-och-sprakprov/svenska-c1-test/

Nästa provdatum är den 14 januari 2022. Anmälan sker genom att skicka en epost till senast den 17 december.

Prov: 14 januari 2022

Nästa provdatum är den 14 januari 2022. Anmälan sker genom att skicka en epost till senast den 17 december.

Förberedelsekurs

Vi erbjuder även en förberedelsekurs för nästkommande C-prov.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.