Διά ζώσης προγράμματα

Τα διά ζώσης προγράμματα υλοποιούνται στις αίθουσες του Συλλόγου, στην Αθήνα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Υπάρχουν τμήματα πρωινά, απογευματινά και βραδινά, ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι ανάγκες όλων όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα. Τα τμήματα είναι ολιγομελή και ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε πρόγραμμα είναι 10 άτομα.

Υπενθυμίζεται ωστόσο, ότι ο Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας Αθήνας ακολουθεί αυστηρά όλα τα μέτρα περιορισμού της διασποράς της πανδημίας της COVID-19. Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι υπάρχει η πιθανότητα τα διά ζώσης τμήματα να μετατρέπονται σε διαδικτυακά, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ανάλογα με τις εκάστοτε επιδημιολογικές συνθήκες.