Prov/Εξετάσεις

SWEDEX OCH TISUS

Både Swedexprov och Tisus-prov kan göras i Athen.  Svenska Språkföreningen fungerar som testcenter för båda.                                                                                                                 Και τα δύο τεστ, Swedex και Tisus, διεξάγουνται στην Αθήνα. Ο Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο.

Swedex finns på nivå A2, B1 och B2.  (Ett prov på C-nivå är på gång)
Swedex υπάρχει στα επίπεδα Α2, Β1 και Β2. (θα υπάρξει σύντομα και στο επίπεδο C)

För mer information om Swedex, besök/Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Swedex, επισκεφθείτε  www.folkuniversitetet.com/Las-mer-om-sprak/Sprakexamina/Swedex/Om-Swedex/ 

Tisus ligger på C1-nivå. Tisus βρίσκεται στο επίπεδο C1.

För mer information om Tisus, besök/Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Tisus επισκεφθείτε  http://www.su.se/svefler/tisus

PROVDATUM/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Swedex:  7/4, 22/4, 17/6, 14/7, 28/10 (detta datum kommer att ändras) och 8/12

Tisus: 9/5 och 31/10

ANMÄLAN/ΕΓΓΡΑΦΗ

Swedex:  Minst tio dagar innan provet till/Τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν στο info@svenska.gr

Tisus: Kontakta Stockholms Universitet. Information om anmälan kan ni hitta här/ Επικοινωνήστε με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.su.se/svefler/tisus/provdatum/provdatum-tisus-utland/provdatum-tisus-utland-1.30054   

Båda proven är godkända av/Και τα δύο τεστ εγκρίθηκαν από το Council of Europe, CEFR.   För information om/Για πληροφορίες σχετικά με το CEFR, Common European Framework of Reference for Languages,  besök/επισκεφθείτε. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp