Svenskundervisning för barn och unga

Kompletterande svenska/Σουηδικά ως μητρική γλώσσα.

All undervisning för våra elever i kompletterande svenska sker på Svenska Institutet i Athen, där varje undervisningstillfälle består av två lektionstimmar (2 x 45 min.).

Τα μαθήματα για τους μαθητές μας που έχουν Σουηδικά ως μητρική γλώσσα πραγματοποιούνται στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, όπου κάθε συνεδρίου διδασκαλίας αποτελείται από δύο ακαδημαϊκών ωρών (2 x 45 min.).

Svenska 2/Σουηδικά ως δεύτερη γλώσσα

All undervisning för våra elever och studenter som läser svenska som andraspråk sker i Svenska Kyrkans lokaler på Daidalou 18 i Plaka. Varje undervisningstillfälle är 2×45 minuter för lördagsgrupperna och 2×60 minuter för alla andra grupper.

Για τους μαθητές και τους φοιτητές που συμμετέχουν στα μαθήματα στα σουηδικά ως δεύτερη γλώσσα διεξάγονται στο χώρο της Εκκλησίας της Σουηδίας στη Δαιδάλου 18 στην Πλάκα. Κάθε  συνεδρίο διδασκαλίας είναι 2×45 λεπτά για τα τμήματα το Σάββατο και 2×60 λεπτά για τα τμήματα για ενήλικους.

Språkföreningen har fyra behöriga lärare.

Ο Σύλλογος έχει τέσσερις εξειδικευμένους καθηγητές.

 

Bildresultat för bilder ladda ner klassrum