Svenskundervisning för barn och unga

Kompletterande svenska/Σουηδικά ως μητρική γλώσσα

All undervisning för våra elever i kompletterande svenska sker på Svenska Institutet i Athen, där varje undervisningstillfälle består av två lektionstimmar (2 x 45 min.).

Τα μαθήματα για μαθητές μας που έχουν τη σουηδική ως μητρική γλώσσα πραγματοποιούνται στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών. Κάθε διδακτική ενότητα αποτελείται από δύο ακαδημαϊκές ώρες συνολικής διάρκειας 90 λεπτών (2 x 45 min.).

Svenska 2/Σουηδικά ως δεύτερη γλώσσα

All undervisning för våra elever och studenter som läser svenska som andraspråk sker i Svenska Kyrkans lokaler på Daidalou 18 i Plaka. Varje undervisningstillfälle är 2×45 minuter för lördagsgrupperna och 2×60 minuter för alla andra grupper.

Για όσους ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της σουηδικής ως ξένης γλώσσας τα μαθήματα διεξάγονται στο χώρο της Εκκλησίας της Σουηδίας στην οδό Δαιδάλου 18 στην Πλάκα.

Τμήματα για παιδιά και εφήβους: Κάθε Σάββατο μία διδακτική ενότητα η οποία αποτελείται από δύο ακαδημαϊκές ώρες συνολικής διάρκειας 90 λεπτών (2 x 45 min.).

Τμήματα ενηλίκων: Μία διδακτική ενότητα συνολικής διάρκειας 120 λεπτών (2×60). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε  http://www.svenska.gr/mathimata-souidikon/

Språkföreningen har fyra behöriga lärare.

Ο Σύλλογος έχει τέσσερις εξειδκευμένους καθηγητές.

 

Bildresultat för bilder ladda ner klassrum