Lärarbloggen

Läxa till 19 januari/Anette

Klass 2

Vi arbetade med att beskriva våra vänner.

Läxa: Läsebok sid. 44-46 och övningsbok sid. 31-32

Klass 4

Vi började arbeta i Historieboken och jobbade med vår egen tidslinje.

Läxa: Historieboken sid. 16-19 och gör färdigt din tidslinje.

Klass 9 och gymnasiet

Vi läste en debattartikel och tiitade på retorikprogrammet Tala ut.

Läxa:  Svara på debattartikeln.

Läxa till 12 januari/ Niki

Alla mina grupper ska läsa en bok eller flera över jul. De ska skriva lite kort vad boken handlar om och vad de tyckte om den. Ettorna ska också läsa böcker men behöver inte skriva om dem. De har fått en annan läxa.

Barnen gillade att jag utmanade dem förra året så vi kör en repris. Barnen skriver ner hur många sidor de har läst och den 12/1 adderar vi klassens sidor och ser vem som har läst mest, barnen eller fröken. Femmorna ville även utmana varandra och inte bara fröken, så vi kör på det också. Ettorna skriver ner både sidorna som de läst själva och sidorna som mamma eller pappa läst för dem.

 

Åk 1

Läxa: Förutom att läsa böcker ska de även läsa sidorna 44-47 i läseboken och göra sidorna 30-31 i övningsboken.

 

Jag önskar er alla en riktig GOD JUL

 

Läxa till 8 december/ Niki

9.00

Vi läste som vanligt vår högläsningsbok vilken vi bearbetade, sedan läste vi tre korta sägner som handlade om Gustav Vasas äventyr.

Jag har samlat in skrivböckerna.

Läxa: Legender, s. 19-21 uppg.1-4

 

10.30

Vi läste och diskuterade om drottning Margareta. Jag har samlat in Lingvaböckerna.

Läxa: Läs sidorna 100-103 och svara på frågorna. Diktamen från s.102 Bus på Akerhus, från Den lilla drottningen till i samma ålder.

Frågor

1. Vad tror du att Hansan tyckte om Kalmarunionen?

2. Hur kunde Margareta bli drottning över alla tre länder i Norden?

3. Varför ville drottning Margareta att Norden skulle vara ett enda land?

4. Hur gammal var Margareta när hon giftes bort med kung Håkan av Norge?

5. Margareta gifte aldrig om sig. Vad hade hänt om hon gjort det? Skulle hon få fortsätta att bestämma själv då?

 

12.00

Vi gick igenom läxan och barnen läste även upp sina fantasifulla berättelser. Deras skrivböcker har jag samlat in. Vi började på ett nytt tema, främmande världar, fantasy.

Läxa: Läs klart s. 28-43 och gör uppg. 1-7

 

13.30

Glöm inte bort att vi har lektion kl.12.00 på lördag eftersom det är luciaträning 13.30.

Barnens övningsböcker har jag samlat in för rättning.

Veckans bokstav är Ee, elefant, zebra, fågel, gren sten, ben, snabel, betar, äter.

Läxa: Läsebok: s.40-43 E-versen utantill.

Bokstavsbok: s.22-25

Läxa till 8 december/Anette

Klass 2

Vi jobbade med sidan 36-39 i läseboken och sidorna 26-27 i övningsboken.

Läxa:  Läsebok sid. 42 och övningsbok sid. 29

Klass 4

Vi gjorde sidorna 79 och 81 i övningsboken.

Läxa:  Läsebok sidan 162-165 och övningsbok sidan 80

Gymnasiet

Vi tittade på Tala ut från ur.se, andra programmet, och jobbade med de Sokartiska frågorna och med att mingla.  De ska skriva en debattartikel om det som gruppen The Yesmen håller på med.  I programmet beskrivs The Yesmen och deras aktiviteter.

Läxa till 1 december/ Niki

9.00

Läxa: Läs sidorna som handlar om sägner och gör uppgifterna 1-5 på s. 18.

 

10.30

Läxa: Lingva s. 28-31 Glöm inte att träna på diktamen på s. 30, det som vi ringade in.

 

12.00

Läxa: Läs sidorna 24-27 som handlar om Cannie Möller och gör uppg. 23-30.

 

13.30

Läxa: Läsebok: s.36-39 Alla läser A-sidan och försöker med B-sidan. Prata om vad som händer både i text och bild. Frågor som kan diskuteras kan vara: Var kommer rosen ifrån? Vad håller Siv i handen? Varför säger pappa aj? Lägger Elin rosen på stolen med flit?

Övningsbok: s. 23-27 Jag kommer att samla in övningsböckerna för rättning på lördag.

Läxa till 1 december/Anette

Klass 2

Vi började jobba med Kon-Tiki.  Vi gjorde sidan 24 i övningsboken och de fick i läxa att göra färdigt sina egna böcker.

Läxa: För er som inte var närvarande, läs om Kon-tiki och gör sidan 24 i övningsboken.  Ni andra gör färdigt er böcker.

Klass 4

Läxa: Läseboken sid. 152-155 och övningsboken sid. 77-78

Gymnasiet

Vi tittade på programmet Tala ut från ur.se,  och pratade om de olika typerna av argument: känslaoargument, plånboksargument, faktaaargument och expertutlåtanden. Länken nedan.

https://urskola.se/Produkter/181427-Tala-ut-Varldens-basta-tal-och-en-och-annan-groda

Gruppen har några olika texter som de inte har skrivit klart, så de jobbar med dem.  De kan också ta ett debattämne, vilket som helst, och skriva en debattartikel och använda de olika typerna av argument.

Anette

Läxa till 24 november/ Niki

9.00

De barn som inte kom på lektionen får läsa sidorna 13-14 och svara på frågorna 1-4.

Läxa: Uppgift 5 s. 14

 

10.30

Vi läste och pratade om sidorna 98-99 i historieboken och sedan gick vi igenom läxan.

Läxa: Lingva arbetsbok s. 21-24 Kunna stava till orden sjunga, sjunka, stjärna, skjorta, sjö, sju, sjätte och skönt. Repetera reglerna för sj-ljudet.

 

12.00

Läxa: Läs sidorna 19-23 och gör uppg. 15-19 på s. 23. Repetera reglerna för substantiv grupp 1 och 2.

 

13.30

Läxa: Läsebok: s. 32-35

Ö-bok: s. 18-22

Jag har samlat in bokstavsböckerna.

Läxa till 17 november/ Niki

9.00

Barnen fick nya böcker Plus som vi ska jobba i ett tag framöver. Vi jobbade med folksagor på lektionen och barnen har de sidorna i läxa.

Läxa: Plusboken: Läs sidorna 8-12 och svara på frågorna 1-7.

 

10.30

Vi diskuterade läxan och även hur barnen tror att det skulle ha gått för Magnus om inte danskarna hade lyckats ta tillbaka Skåne och om inte digerdöden hade kommit. Vidare pratade vi om medeltida mat. Vad åt man på medeltiden? Vad hade man för djur? Vad odlade man? etc. Barnen gjorde en medeltida meny för en fest.

De fick nya arbetsböcker, grön Lingva, vilka vi jobbade lite i.

Läxa: Lingva: s. 7-9 och 18-20 Lär dig reglerna!

 

12.00

Läxa: Läs sidorna 205-207 i grundboken och gör tillhörande kopior 90-93.

 

13.30

Alla barn läste läsläxan och vi läste tillsammans den nya läsläxan. Vi pratade mycket kring vad vi såg på bilderna, vad som hände i texten och associerade till vår vardag.

Veckans bokstav är Rr. R-ord: räv, rep, ratt, råtta, traktor, gräs, burk, byxor, skor, åker, grön, röd, brun, tittar.

Barnen klippte ut bildkort och la meningar med Här är en …….. det kunde bl a bli boll, bil, bok.

Läxa: Läsebok: s.28-31 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan. R-versen utantill.

Bokstavsbok: s.18-21

Läxa till 17 novemeber/Anette

Klass 2

Läxa: Läsebok sid. 24-25, övningsbok sid. 19.  Rita några egna träd.  Du kan kanske Googla och hitta några träd som finns i Sverige och rita av dem, t ex björk, al, asp.

Klass 4

Läxa. Läsebok sid.130-137 och övn.bok sid. 70

Gymnasiet

Gör kopiorna som ni fick.  Glöm inte att arbeta med er uppsats till den 24/11

Läxa till 10 november/ Niki

9.00

Vi tittade på Lilla Aktuellt skola och pratade om innehållet. Därefter läste barnen upp sina berättelser och vi bearbetade texterna.

Läxa: Utveckla och renskriv din berättelse på dator. Titta på ett avsnitt av Lilla Aktuellt och skriv ner två nyheter som du ska berätta om i klassen.

 

10.30

Läxan gicks igenom och vi diskuterade bl a varför kungen hade flera kungsgårdar och varför kungarna anföll andra länder. Vidare samtalade vi om hur svårt det var att vara kung under den perioden då många stormän gjorde uppror och försökte störta kungen. Birger Jarl blev aldrig kung själv men han såg till att stärka kungamakten och hans ättlingar kom att styra Sverige i flera generationer.

Läxa: Läs sidorna 90-93 och svara på frågorna.

  1. Vad menas med att det var oroliga tider före Birger Jarl?
  2. Vad kan bönderna ha tyckt om Magnus Ladulås?
  3. Vad tyckte stormännen om Magnus? Varför? Tyckte alla likadant?
  4. Varför krigade man mot varandra inom familjerna- bröder mot bröder, fäder mot söner?

 

12.00

Vi tittade på läxan och sedan läste vi de två första sidorna ur Wahls bok Husbonden. Barnen satt i grupper och analyserade texten. De tittade bl a på språket, miljön och handlingen.

Läxa: Läs sidorna 15-18 som handlar om Ambjörnsson och svara utförligt på frågorna 7-13.

 

13.30

Barnen läste upp läsläxan och vi pratade lite om handlingen och generellt om hur skolorna kan se ut. Veckans bokstav är Ll och det var en mamma som uppmärksammade att lilla l ser olika ut i böckerna. Det räcker att barnen gör lilla l som ett streck l.  Barnen hittade många L-ord som vi skrev på tavlan. L-ord från versens bild: lejon, lampa, flaska, glass, golv, (häng)lås, klor, galler, klänning, gul, lila, blå, ramla.

Vi repeterade även bokstaven Ss som vi skrev i skrivboken. Skriver här vad vi skrev så att ni som var frånvarande kan göra det hemma.

Ss

en svan

en sol

en sten

en fisk

Svanen ser solen.

Barnen fick rita bilder som antingen börjar på s eller har s i ordet.

Läxa: Läsebok: s.24-25, 26-27 L-versen utantill. Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan.

Bokstavsbok: s. 14-17 Vi gjorde en del i klassrummet.