Lärarbloggen

Läxa till 3 november/Anette

Klass 2

Läxa:  Läseboken sidan 14-17 och övningsboken sidan 14-15

Klass 4

Läxa: Läseboken sidan 112-115 och övningsboken sidan 62 och sidorna 64-65

Gymnasiet

Fixa texten sid. 84-87.  Skriv ett debattsvar på texten.  Skriv ett debattinlägg om att köpa miljömärkt.  (Det som vi gick igenom på tavlan)

 

Läxa till 20 oktober/Anette

Klass 2

Läxa: Läsebok sidan 10-13 och övningsbok sidan 10.

Klass 4

Vi gjorde sidan 60 i övningsboken.  De fick sedan träffa författaren Per Nilsson en liten stund.

Läxa: Läsebok sidan 109-111 och övningsbok sidan 59

Gymnasiet

Gör kopiorna som ni fick i lördags.

Läxa till 20 oktober/ Niki

På lördag (20/10) kommer barnen ha vikarie.

9.00

Vi läste sidorna 31-35 i Spegla Språket och samtalade hur viktigt det är med källhänvisning och att när man skriver en text på svenska får man inte skriva av precis som det står. Man måste ange källa och skriver man av måste man använda citattecken(se sid. 32).

Därefter fortsatte vi med vår högläsningsbok och diskussionen kring texten.

Läxa: Läs först igenom sidorna 31-35 och sedan ska du söka på nätet och skriva en text om Ungdomar och elkonsumtion. Skriv inte av hela texten, använd dina egna ord och glöm inte bort att ange källa. Skriv på dator.

 

10.30

Vi satte alla lappar med frågorna som barnen hade med sig i en påse. Barnen delades in i två grupper och frågesporten började. Det blev mycket jämnt och fröken blev glad eftersom de var mycket pålästa.

Barnen fick även träffa och prata med författaren Per Nilsson. Därefter började vi läsa en riddarbok.

Läxa: Tänk dig att du är en riddarpojke/flicka som vill bli riddare. Skriv och berätta om hur din dag ser ut.

 

12.00

Barnen hade lektion med författaren Per Nillson och de fick göra olika skrivövningar.

Läxa: Skriv om författarbesöket. Du ska skriva så att det blir en text och inte i punktform. Du kan ta dessa frågor till hjälp om du vill. Vad tyckte du om författarens uppgifter? Vad lärde du dig? Vad fick du veta om Per Nilsson?

 

13.30

Alla barn fick läsa läsläxan, sedan fortsatte vi i boken och till bokstaven O. O-ord: orm, viol, nos, ormbunke, sol, morot, sko, bo. Vidare jobbade vi med ordbilderna Här är.

Läxa: Läsebok: s. 18-19 O-versen utantill.

Övningsbok: s. 10-12

Läxa till 13 oktober/ Niki

9.00

Vi pratade om filmen som barnen hade sett i lördags. Det var många som inte hade gjort läxan, att skriva en fortsättning på boken vi läser. Även om man inte riktigt kommer ihåg precis hur den slutade kan man skriva en fortsättning då man använder sin fantasi. Det finns ingen text som är rätt eller fel här.

I Spegla språket läste vi och samtalade om hur man söker information och tänker källkritiskt.

 

Läxa: Hitta information om ungdomar och energidrycker och skriv ner informationen. Ta hjälp av Spegla språket s. 30.

 

10.30

Vi diskuterade filmen barnen såg i lördags. Sedan gick vi igenom läxan och det var några barn som inte hade gjort den. Barnen klarar av att göra läxan själva eftersom vi alltid går igenom den på lektionen men ni, föräldrar, kan fråga barnen om de har gjort den.

Lektionen fortsatte med att vi pratade om riddare, vilka som blev riddare, hur de levde och bodde. Vi diskuterade även vad som hände ute i världen under den här tiden.

Jag har samlat in barnens skrivböcker.

Läxa: Läs sidorna 80-85 i historieboken och skriv sex frågor till texten. Ni skriver varje fråga på ett separat papper.

 

12.00

Filmen diskuterades utifrån frågorna barnen hade fått i lördags. Det var några stycken som hade slarvat med läxan som handlade om att skriva en fortsättning till boken vi läser. De hade fått kopior som de skulle läsa först och sedan skriva en fortsättning. Vi kommer att jobba med deras texter på lektionen den 20 oktober och då måste alla ha gjort den. Högläsningen av Per Nilssons bok fortsatte och sedan tittade vi lite på nätet om vad som har skrivits om honom. Per Nilsson kommer till oss på lördag.

 

Läxa: Förbered frågor till Per Nillson. Skicka frågorna till mig senast torsdag.

 

13.30

Barnen berättade om filmen de hade sett och vi pratade om den.

S-versen lästes upp av alla barn och de var så stolta att de kunde läsa den. Därefter läste vi s. 14-17 och pratade om vad som händer i både text och bild. Vilka ser vi på bilden? Vad gör de? Jaha, äter de frukost? Vad äter de för något? Brukar du äta frukost? Vad tycker du om att äta till frukost? Vad letar pappa efter? Var letar han efter sin sko? Vad gör Elin och Lump? Var befinner sig barnen? Vart är de på väg, tror du?

Barnen fick sina bokstavsböcker och vi arbetade lite i dem.

Läxa: Läsebok: s. 14-17 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan.  Prata om vad som händer i text och bild.

Bokstavsbok: s.2-9 Vi har gjort en del i klassrummet.

Läxa till 13 oktober/Anette

Klass 2

Vi började i den Rosa boken.

Läxa: Läsebok sid. 8-11 och övningsbok sid. 8

Klass 4

Vi gick igenom Selma Lagerlöf.

Läxa: Läsebok sid. 104-108 och övningsbok sid. 58

Gymnasiet

Vi pratade om filmen de sett och gick igenom frågorna.

Läxa:  Läs texten från Per Nilssons bok.  Förbered frågor till hans besök nästa vecka.

Läxa till 29/9 och 6/10 / Niki

Den 29 september kommer jag att vara i Colorado på skolkonferens. Där kommer jag bl a berätta om hur vi arbetar med kompletterande svenska i Athen. Barnen kommer att ha andra tider och de ska gå till Paulusgården där de ska titta på en svensk film som kommer att bearbetas i klassrummet den 6 oktober.

 

9.00

Vi läste ur vår högläsningsbok Nidstången och diskuterade handlingen, men även om de olika känslorna som dök upp. Därefter gick vi igenom läxan. Barnen har fått en text med tillhörande frågor.

Läxa till 29/9

Skriv fortsättningen på Nidstången, använd din fantasi.

Läxa till 6/10

Läs klart Prinsessan som inte ville leka och svara på alla frågor till texten.

 

10.30

Barnen läste upp sina texter om mystiska makter. Sedan läste vi och pratade om lagarna och ståndsamhället.

Läxa till 6/10

Läs sidorna 76-79 och svara på frågorna som du har fått. Lär dig fridslagarna samt de fyra stånden. Om ni inte hittar frågorna kan ni klicka på länken här nedanför.

läxa till 6 oktober

12.00 

Vi fortsatte att läsa vår högläsningsbok därefter samtalade vi om text och handling. Barnen fick även läsa en text och svara på läsförståelsefrågor.

Läxa till 29/9

Skriv en kort uppsats, kopian.

Läxa till 6/10

Läs texten som du har fått och skriv en fortsättning på minst en sida. Tänk på vad vi pratade om i klassrummet. Vad kommer att hända? Hur kommer det att gå för Roberto? Kommer han återvända hem? Kommer han att hjälpa tanten? Kommer han att återse flickan och tanten?

 

13.30

Barnen hade tränat bra på sin A-vers. Vi repeterade A, samt Tors familj. Vi läste s. 10-11, tittade på bilderna och pratade om vad vi såg. Vi fortsatte till bokstaven S, s.12-13. S-ord: svan, sol, vass, fisk, sten, gräs, trollslända.

Barnen som hade gjort läxan i övningsboken fick ett klistermärke vilket uppskattades av barnen.

Läxa till 6/10

Läsebok: s. 10-13 Alla barn läser A-sidan (10) och de som vill försöker med B-sidan (11). S-versen utantill.

Övningsbok: s.6-9

Läxa till 6 oktober/Anette

Nästa lördag är det Europeisk Språkdag och lördagen därpå, 29/9, är det filmdag eftersom vi fröknar är bortresta.  Styrelsen tar hand om lördagsbion.

Läxa till 6 oktober

Klass 2: De har fått en kopia och de ska använda den och skriva en egen saga.

Klass 4: Läs om Selma Lagerlöf och gör de två sidorna i övningsboken.

Klass 9 och gymnasiet: Gör kopiorna om Vita lögner (klicka nedan på Text i fokus) och skriv en resonerande uppsats på temat ”Vita lögner – viktiga ibland”  på ca 200-250 ord.  Tänk på att göra en inledning då du tar fram fakta och sedan resonerar du för och emot i andra pragrafen.  Inledningen ska vara ungefär en tredjedel av uppsatsen.

 

Text i fokus

Anette

Läxa till 15 september/ Niki

9.00

Vi läste och pratade om olika strategier för att bl a förstå svåra ord och text.

Läxa: Spegla Språket: Svara på frågorna i de gula rutorna på s. 17 och 19.

 

10.30

Barnen tyckte det var spännande att läsa om hemska sjukdomar och mystiska makter i naturen.

Läxa: Läs sidorna 70-75 i historieboken, så att det flyter. Använd din fantasi och skriv om en egen mystisk makt i naturen.

 

12.00

Vi läste om hur filminspelningen av En ö i havet hade gått till. Vi läste även högt ur Ja må du leva som är skriven av författaren Per Nilsson. Per Nilsson ska komma till Athen och då ska han även besöka oss. 

Läxa: Plus grundbok 2: s. 132-141 Svara på frågorna 1-9, skriftligt i din skrivbok.

 

13.30

Bokstavsböckerna har inte kommit, så vi jobbade enbart i läseboken och övningsboken. Jag presenterade Tor och hans familj eftersom vi kommer följa dem i deras vardag. De barn som inte kan stava sitt namn på svenska får träna på att göra det.

I läseboken läste vi A-versen och ringade in alla a som vi hittade. Barnen beskrev bilden och vi skrev på tavlan alla ord som vi hittade, a-orden för sig. A-orden är följande: apa, kamrat, papegoja, flygplan, lian, banan, vattendroppe. Vi uppmärksammade att orden inte behöver börja på a för att vara a-ord.

Läxa: Läsebok: s. 8-9 A-versen utantill.

Övningsbok: s.4-5

Skrivbok: Bokstaven Aa

 

 

Läxa till 15 september/Anette

Klass 1

Vi jobbade lite i en bok som heter Årstidsboken eftersom vi inte fått våra nya böcker ännu.

Läxa:  De jobbar med de kopior de fått.

Klass 4

Läxa: Läroboken sidan 102-103, övningsboken sidan 57

Klass 9 och gymnasiet

Läs ett kapitel ur Per Nilssons bok.  För er som inte kom, lägger jag in kopior här.

Läxa till 2 juni/Anette

På lördag är det avslutning så läxan är att förbereda det vi ska presentera då.

Avslutningen börjar kl 10, och var snälla och var där i tid!  Kom gärna tidigare, så att ni får era texter.

Klass 1:  Läs på era sommarmeningar och ta med er skrivböckerna på lördag.

Klass 3: Läs igenom era texter om djur.  Jag har era djurböcker och tar med dem på lördag.

Klass 8-9:  Läs igenom era power point-presentationer, så att ni kan det bra.  Kom gärna lite tidigare, så att vi kan se att allt är ok med datorn.