Lärarbloggen

Läxa till 24 februari/ Niki

9.00

Det var bara en som hade läst på till provet, så det blir omläxa på medeltidsfrågorna. Vi tittade på några bilder i historieboken och levde oss in i personernas liv. Barnen skrev en berättelse i jag-form om en av figurerna på bilderna.

Vi repeterade verb, substantiv och adjektiv och gjorde tokmeningar med olika ord.

Läxa: Omläxa medeltidspappret.

Läs sidorna 96-99 och skriv 10 meningar av verben och substantiven som du hittar i texten.

 

10.30

Barnen skrev sitt vikingaprov i början på lektionen. Vi tittade på olika bilder och levde oss in i personernas liv. Barnen skrev därefter en berättelse om hur personen eller djuret upplevde sin vardag under vikingatiden. Vi läste och samtalade om sidorna 42-45. Jobbade även en del i arbetsboken.

Läxa: Läs sidorna 42-45 i historieboken.

Lingva arbetsbok: sidorna 19-27

 

12.00

Vi gick igenom läxan och läste sedan om fabler. Frågorna på sida 23 svarade vi på muntligt. Därefter hoppade vi till sidan 106 och kapitlet som handlar om muntlig framställning.

Läxa: Läs sidorna 106-113 och gör uppg. 1-4, 7, 9-10

 

13.30

De elever som var på lektionen förra veckan var sjuka i lördags och de som kom var borta förra veckan så det blev en lektion i repris.

Läxa: Samma som till den 10 februari.

Läxa till 24 februari/Anette

Klass 1

Vi gick igenom läxan och arbetade i övningsboken sidorna 54-55.

Läxa:  Läsebok sidorna 95-96 och 98, övningsbok sidan 56 och ny bokstav Åå i skrivboken.

Klass 3

Vi arbetade med ng-ljudet i övningsboken sidor 26-27.  Vi gick i genom skrivuppgiften på sidan 27 och började skriva.

Läxa:  Gör färdigt skrivuppgiften på sidan 27 i övningsboken och gör kopiorna med ng-ljudet.

Klass 8-9

Vi arbetade och skrev insändare.  Vi gick igenom uppsatsen som ska skrivas till den 24 februari. Titta på sidan 63 i boken Fixa texten för  lämpliga sambandsord.

 

Läxa till 10 februari/Anette

Klass 1

Vi läste sidorna 80-87 tillsammans. Vi pratade om kalas och de fick göra en liten ”kalasbok”‘ alltså rita och skriva vad de gör på kalas.

Läxa: Läsebok sid. 89-90 och Ff i skrivboken.

Klass 3

Vi läste sidorna 32-34 och rättade övningsboken.  Vi gjorde en diktamen som de fick rätta själva.

Läxa: Läsebok sid. 35-37, övningsbok sid. 24 och även skrivövningen längst ner på sidan.

Klass 8-9

Vi gjorde kopiorna om konsumentregler, uppgift A och B. Vi läste även texten om pessimisteroch och svarade på frågorna.

Läxa:  Läs texten om familjen och svara på frågorna i din skrivbok.

 

Läxa till 10 februari/ Niki

9.00

Vi gick igenom kopian Utmaning-medeltiden därefter arbetade vi med frågorna som finns på kopian Prov-medeltiden. 

Läxa: Det blir prov på kopian Prov-medeltiden så läs på.

 

10.30

Vi fortsatte att jobba med vikingatiden. Kopian som de hade i läxa gicks igenom och därefter fick de en ny kopia Prov-vikingatiden. Vi gick igenom alla frågor och det blir skriftligt prov på lördag.

Läxa: Läs på kopian Prov-vikingatiden eftersom det blir prov.

 

12.00

Vi gick igenom läxan och därefter samtalade vi om legender. Barnen fick kopior som handlade om Askungens olika versioner och resten av lektionen arbetade vi med dem.

Läxa: Uppgift 6 på s. 18. Läs sidorna som handlar om legender (s. 19-20) och svara på frågorna 1-3, 6 (s.21) i din skrivbok.

 

13.30

Lektionen började med att de fick läsa upp sina insändare och argumentera för och emot teserna.

Vi läste sidorna 291-292 som handlar om svenskt 1700-tal.

Upplysningstiden trodde blint på en utveckling till det bättre. Tiden sjöd av framtidstro. Hur resonerar människor idag om framtiden? Utvecklas världen åt rätt håll?

Läxa: Fråga vad människor i olika åldrar tycker, både greker och svenskar. Sammanställ åsikterna, dra slutsatser och presentera undersökningen.

Du kan t ex ställa dessa frågor: Hur kommer dagens ungdomar påverka framtiden? Hur kommer ekonomin se ut? Hur kommer invandringen påverka framtiden? På vilket sätt kan krig och terrorism påverka framtiden och miljön? Finns det hopp om framtiden? Vilken positiv utveckling kan man se?

Läxa till 3 februari/ Niki

9.00

Efter att vi hade gått igenom läxan samlade jag in barnens skrivböcker. Vi gjorde en sammanställning av det vi hittills har läst om medeltiden.

Läxa: Kopian Utmaning medeltiden

 

10.30

Vi tittade på frågorna till kapitel 1, sedan läste vi kapitel 2 och barnen svarade på frågorna i sina skrivböcker. Därefter pratade vi generellt om vikingatiden och barnen ritade något som de tyckte var spännande med vikingatiden.

Läxa: Kopian Utmaning vikingatiden

 

12.00

Läxan om folksagor gicks igenom och vi fortsatte med att läsa och diskutera konstsagor. Vi gjorde uppgifterna 1-4 i klassrummet. Därefter pratade vi om sägner, bl a vad skillnaden är mellan en saga och en sägen.

Läxa: Läs avnittet som handlar om sägner, sidorna 15-18 och gör uppg. 1-5

 

13.30

Vi tittade på läxan och sedan fick eleverna leva sig in i Robinsons situation och ensamhet på ön. De fick skriva vad han innerst inne tänker och känner.

Därefter samtalade vi om Voltaire och tittade på vad han stod för. Vi tittade även på olika insändare och diskuterade vad vi tycker är fel i vårt samhälle idag.

Läxa: Skriv en insändare om vad du tycker är fel i vårt samhälle idag, argumentera för din åsikt och tala om vad du tycker man ska göra åt det.

Läxa till 27 januari/ Niki

9.00

Läxa: Läs sidorna 90-93 och skriv i skrivboken om Birger Jarl, Magnus Ladulås och historien kring Birger, Valdemar och Erik.

10.30

Läxa: Läs sidorna 36-39 i historieboken. Läs även Trollträlen (kopior) första kapitlet och svara på frågorna till kapitel 1, som finns på sista sidan.

12.00

Läxa: Läs sidorna 8-12 i Plus grundbok och gör uppg. 1-7.

13.30 

Läxa: Läs I jättarnas land och svara på frågorna 1-3.

Läxa till 20 januari/ Niki

Jag är mycket stolt över alla mina barn som läst så mycket under jul.

9.00

Läxa: Läs sidorna 86-89 och skriv sedan i din skrivbok hur det gick till när man valde kung. Skriv även vilka uppgifter han hade.

 

10.30

Läxa: Läs sidorna 32-35.

Hitta fakta om en asagud och skriv i din skrivbok. Du kan bl a skriva om Oden, Tor, Frej, Freja, Balder, Loke. Du kan läsa om vikingar på: www.ungafakta.se.

 

12.00

Läxa: Läs sidorna 4-7 i Plus grundbok och svara på frågorna 1-5 i skrivboken.

 

13.30

Läxa: Läs utdraget om Robinson Crusoe Fotspår i sanden och svara på frågorna.

 

Läxa till 20 januari/Anette

Klass 1

Läsebok sid. 69-70, 72    Bokstavsbok och skrivbok: Kk och skriv orden han, hon och med

Klass 3

Läsebok sid. 26-28 och övningsbok sid. 19

Klass 8-9

Läs texten om fotosyntesen igen och gör uppgifterna i boken (de första frågorna svarade vi på i klassen) och gör en skriftlig planering av ditt eget ämne, alltså det du vill skriva om. Följ instruktionerna i boken.  Jag vill att du funderar ut ett ämne.  Skriv ner vilka källor du tänker använda och gör en planering (skriftligt).