Lärarbloggen

Läxa till 28 april/ Niki

Nästa lektion blir lördagen den 28 april eftersom vi har två veckors påsklov och sedan en fortbildningskonferens.

Önskar er GLAD PÅSK!

Alla mina grupper har fått varsin bok att läsa och läxan är förutom att läsa boken att skriva kort om vad den handlar om och vad de tyckte om boken.

12.00-gruppen läser alla En ö i havet av Annika Thor. Vi kommer att arbeta med boken på olika sätt på lektionen så det är viktigt att ni läser hela boken.

Läxa till 28 april/Anette

Eftersom vi har två veckor påsklov och sedan fortbildningskonferens, blir nästa lektion 28 april.  Önskar er alla Glad Påsk!

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 123-124, 127-128.  Bokstäver J och Y.

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 64-73. Övningsbok sid. 41 och skriv din ormbok.

Klass 7-8

Förbered din berättelse genom att arbeta med sidorna 126-127.  Skriv din berättelse på löst papper.

 

Läxa till 31 mars/ Niki

9.00

Läxa: Historiebok: 114-117

Arbetsbok: 38-41 Kunna stava till orden: brukade, henne, pekade, upp, vän, erkänn, vanlig, genast, förklarade, riktig, gång, alldeles, skina, genom, vagn, slängde, fastnade, länge, längtat, darrade, rädsla, simma, bråttom. Orden är tagna från Diktamen s. 39 och 41.

 

10.30

Läxa: Läs sidorna 58-61 och svara på följande frågor:

Varför blev en människa munk eller nunna?

Kunde vem som helst gå i kloster?

Varför brukade man inte gifta sig med vem man ville på medeltiden?

Vilken bakgrund hade Birgitta?

Varför vågade Birgitta bråka med både kungen och påven?

 

12.00

Läxa: uppg.1-6 på s. 149

 

13.30

Läxa: Fundera på vad och hur vi ska göra vår presentation till avslutningen.

Läxa till 31 mars/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 119-120 och övningsbok sid. 63.  Bokstaven Gg i skrivboken.

Klass 3

Vi gjorde sidorna 38-39 i övningsboken, dubbelteckning.

Läxa: Läsebok sidan 74-75, övningsbok sid. 43

Klass 8-9

Vi skrev saga.

Läxa: Läs sidorna 112-117 och arbeta med frågorna 1-7 på sidan 124.  Ni som inte var på lektionen: skriv en saga på löst papper.  Följ instruktionerna för saga.

Läxa till 24 mars/Anette

Klass 1

Läxa: Läseboken sid. 115-117 och bokstaven Uu i skrivboken.  De kan också göra sidan 61 i övningsboken.

Klass 3

Vi gick igenom hur man skriver repliker.  Vi arbetade med våren i Årstidsboken.

Läxa: Läseboken sidorna 54-61 igen och sidan 36-37 i övningsboken (repliker)

Klass 8-9

Vi arbetade med, och skrev, en egen saga tillsammans och gick igenom hur de är upplagda.  Läs igenom sidorna om saga i boken, gör uppgifterna till Struktur och Språk. Se till att du vet hur en saga är skriven och vilka element som bör finnas med.  Ni får lite prov på det nästa gång.

 

Läxa till 24 mars /Niki

9.00

Lektionen började med att barnen ställde sina frågor till varandra. Därefter läste vi och samtalade om Stockholms blodbad. Vem bar skulden till Stockholms blodbad? Vilka motiv hade Kristian II till att göra som han gjorde? Varför var Kristian II så grym? Vi diskuterade vilka kända personer vi mött i boken och vem vi skulle tänka oss att intervjua.

Läxa: Intervju med en känd person från medeltiden. Skriv både frågorna och hur ni tror att personen skulle svara. Tänk på att frågor och svar ska vara noggrant förbereda och bygga på historiska fakta. Lite fantasi är tillåtet i svaren men det ska vara tänkbara svar.

 

10.30

Eftersom det var några barn som inte kunde komma på dagens lektion, sparar vi dagens läxa till lördag. Vi gjorde tillsammans en läsförståelsetext som handlade om vikingar. Sedan arbetade vi i arbetsboken. Det var mycket glädjande att barnen kom ihåg regler som vi hade gått igenom för en månad sedan.

Läxa: Arbetsbok: s. 30-34

 

12.00

Barnen läste upp sina dikter och sedan läste vi ur vår högläsningsbok. Vi läste (s.144-147) och bearbetade texten som handlar om olika sätt att börja en berättelse. De skrev också början till Madeleines och Hassans berättelse.

Läxa: s. 147 uppgift 1-3. Skriv 3 olika inledningar till uppgift 3.

 

13.30

Lektionen började med att vi gjorde en läsförståelsetext och diskuterade den. Därefter gick vi igenom läxan.

Läxa: Uppsatsen på s. 29 (kopiorna)

Läxa till 17 mars/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 111-112 och bokstaven Hh i skrivboken.

Klass 2

Läxa:  Läseboken sid. 54-61 (vi har läst den en gång i klassen, men de kan gärna repetera) och övningsbok sidan 35

Klass 8-9

Läxa: Läs sidorna 95-105 och svara på frågorna 1-8 på sidan 106.

Läxa till 17 mars/ Niki

9.00

Barnen läste upp vad de skrivit om drottning Margareta och sedan diskuterade vi läxan utifrån dessa frågor: Vad tyder på att Margareta var en mycket duktig politiker? Hur kunde Margareta bli drottning över alla tre länderna i Norden? Hur gammal var Margareta när hon giftes bort till kung Håkan av Norge? Margareta gifte aldrig om sig. Vad hade hänt om hon hade gjort det? Skulle hon fortsätta bestämma själv då?

Därefter läste vi sidorna 104-107 och samtalade uifrån några frågor. Varför var det krig mellan svenskar under 1400-talet? Varför var en ärkebiskop en farlig motståndare? Vad har Hansan med kung Kristian II och hans krig i Sverige att göra? Varför var det farligt att göra något mot en ärkebiskop, t ex att avsätta honom?

Vi läste vår högläsningsbok och diskuterade fortsättningen, alltså vad barnen trodde skulle hända och sedan skrev barnen ner fortsättningen.

Läxa: Läs sidorna 104-107 och skriv 6 frågor samt svar.

 

10.30

Varför var kyrkan så sträng? Varför behövde kyrkan så många gårdar och så många bönder som betalade hyra? Varfifrån kom prästens lön? Vad hände om en kung struntade i vad kyrkan och biskoparna tyckte?  Det var några av frågorna som vi hade som underlag till diskussion.

Läxa: Skriv 6 frågor och svar till texten på sidorna 54-57.

 

12.00

De som inte hade gjort sin muntliga framställning gjorde det. Därefter gick vi igenom läxan för att sedan övergå till dikter. Jobbade i klassrummet med sidorna 55-63.

Läxa: S.63 1a och b. Dikterna ska handla om svenska skolan och/eller Athen.

 

13.30

Eftersom många inte hade gjort sammanställningen om framtidstro är det omläxa till lördag. Vi gick igenom läxan och avslutade därmed analyserna av Bellmans epistlar. Vi läste och analyserade Lenngrens dikter.

Läxa: Sammanställningen samt skriva en kort text eller dikt som ska handla om svenska skolan och/eller Athen.

Läxa till 10 mars/ Niki

9.00

Läxa:Läs sidorna 100-103 i historieboken och skriv om drottning Margareta.

 

10.30

Läxa: Läs sidorna 50-53 och svara på frågorna.

  1. Vilka skillnader fanns det mellan kristendomen och den gamla asatron?
  2. Vad var en församling?
  3. Vad hade prästen för uppgifter? Ge exempel.
  4. Varför hade man så många bilder i kyrkorna?
  5. Förändrades människorna av kristendomen? Började de tänka och handla annorlunda?

 

12.00

Läxa: Uppgift 1 på s. 140, uppgift 3 på s. 141 och uppgift 6 på s.142, skriv ca en halv sida.

 

13.30

Läxa: Frågorna 1-6 på s. 303.

Läxa till 10 mars/Anette

Klass 1

Läxa:  Läsebok sid. 107-108.  Bokstavsbok och skrivbok: Öö

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 44 och övningsbok sid. 31

Klass 8-9

Vi arbetade med muntlig framställning, argumenterande tal.  Läxan är att förbereda ett anförande på ca 5 minuter, gärna längre, med något slags hjälpmedel, powerpoint eller annan form av illustration.  Titta speciellt på inledningen till talet på sid. 82-83, hur han ställer frågor och sedan berättar vad han ska tala om.  Det ska ni också göra.  Var försiktiga med ordförrådet, så att det inte blir för många upprepningar.  Träna hemma.  Ämnet väljer ni själva.  Det ska gärna vara ett aktuellt ämne, något som ni funderat mycket på, något som ni vill argumentera för.  T ex läxfria skolor, gratis bussar och tåg etc. Repetera sidorna 84 till 87, så att ni vet hur ni ska jobba.