Lärarbloggen

Läxa till 2 juni/Anette

På lördag är det avslutning så läxan är att förbereda det vi ska presentera då.

Avslutningen börjar kl 10, och var snälla och var där i tid!  Kom gärna tidigare, så att ni får era texter.

Klass 1:  Läs på era sommarmeningar och ta med er skrivböckerna på lördag.

Klass 3: Läs igenom era texter om djur.  Jag har era djurböcker och tar med dem på lördag.

Klass 8-9:  Läs igenom era power point-presentationer, så att ni kan det bra.  Kom gärna lite tidigare, så att vi kan se att allt är ok med datorn.

 

 

Läxa till 26 maj/Anette

Klass 1

Vi läste och jobbade med meningarna till avslutningen.  Ni som inte var där, kommer att få mejl av mig.

Läxa:  De sista bokstävern Q,W,Z i bokstavsbok och skrivbok.  Läsebok sidor 150-153 och sidan 73 i övningsboken

Klass 3

Vi läste Brödrakampen och gjorde uppgifterna på sidan 48 i övningsboken.

Läxa: Läsebok sid. 89-91 och sidan 50 i övningsboken.  Ta också med faktaboken om djur som de gjort.  Den ska vi använda på avslutningen.

Klass 8-9

Vi gick igenom de muntliga presentationerna.  Dessa kommer de att framföra på avslutningen.  De som inte kom, får repetera nästa gång.  Jag vill också ha deras powerpoint så att jag kan lägga den på min dator (ifall de glömmer sin sticka på avslutningen!!)

Läxa: Kopior.  Jag kommer att skicka dessa med mejl till er som itne kom.

Läxa till 19 maj/Anette

Klass 1

Läsebok sidan 143-144 och bokstaven X i bokstavsbok och skrivbok.

Klass 3

Läsebok sidan 86-89 och övningsbok sid. 45 och 49 (en del gjorde sidan 45 i klassrummet, men inte alla).

Klass 8-9

Jag vill gärna att ni repeterar era muntliga framställningar och presenterar dem för mig på lördag.  I lördags delade jag ut kopior med lite språkövningar, och ni andra får dem på lördag.

Läxa till 19 maj/ Niki

9.00

Läxa: Läs sidorna 124-127 och skriv om Erik XIV

 

10.30

Läxa: Läs sidorna 66-71 och skriv 5 frågor till texten.

 

12.00

I boken som vi har läst, spelar breven som Steffi och hennes föräldrar skriver en stor roll. Nu ska du skriva Steffis sista brev till föräldrarna. Om du behöver hjälp så kan du tänka på diskussionen vi hade på lektionen.

13.30

Ingen läxa.

Läxa till 12 maj/ Niki

9.00

Vi arbetade vidare med Stockholms blodbad samt Gustav Vasa. Sedan arbetade barnen i sina arbetsböcker.

Läxa: Renskriv på dator och mejla fröken. Alexis: Orsak till Stockholms blodbad, Odysseas: Stockholms blodbad, Alexander: Gustav Vasa, Elsa: Sverige befriat, Georgos: Var Gustav Vasa en bra kung?

 

10.30

Repeterade vikingatiden och barnen skrev i sina böcker om sitt stycke. Daphne: Livet i ätten, Isabella: Runalfabet och runor, Emmy: Goda gudar…. Maia: Oden, Theodora: Tor och Frej,Filip: Alla arbetade, Emmanuel: De blev vuxna, Aristo: Att vara träl, Sebbe: Vikingatåg.

Läxa: Renskriv din text på dator och skicka till fröken.

 

12.00

Vi diskuterade bokens miljöbeskrivningar samt hur miljön beskrivs beroende på huvudpersonernas sinnestillstånd. Vi hittade exempel i boken hur miljön används för att gestalta karaktärernas sinnestillstånd.

Läxa: Författaren använder sig av miljöbeskrivningar för att skildra hur Steffi känner sig när hon lär sig cykla. Citera en beskrivning och förklara hur Steffi känner sig.

 

13.30

Arbetade vidare med Upplysningstiden. Diskuterade med hjälp av dessa frågeställningarna: Människan föds fri och överallt är hon i bojor, skrev Rousseau. Vad menade han med det? Tycker ni att detta fortfarande kan sägas om vår tid? Berätta om något som ni läst/hört som fått er att vilja förändra samhället på något sätt. I Frankrike ledde upplysningen och deras ideer till en revolution. Finns det något i dagens samhälle som ni tror att människor skulle kunna göra uppror mot? Hur ser mäns och kvinnors livsvillkor ut i dag? Är det något som är orättvist?

 

Läxa till 5 maj/ Niki

9.00

Vi började lektionen med bokprat. Därefter analyserade vi Stockholms blodbad, gick igenom orsaker och konsekvens.

Läxa: Läs sidorna 118-123 i historieboken och svara utförligt på kopian Sambandsträning.

 

10.30

Barnen berättade jättebra om sina böcker och därefter hade vi en trevlig diskussion om vad som var bra respektive mindre bra. Därefter arbetade vi med historieboken.

Läxa: Läs sidorna 62-65 och skriv tre frågor samt svar. Du ska även skriva 10 substantiv som du hittar i texten.

 

12.00

Vi pratade allmänt om En ö i havet. Barnen har inte hunnit läsa hela boken så vi bestämde att vi börjar bearbeta den nästa lördag, men vi såg del 1 av filmen och pratade om likheter och skillnader i jämförelse med boken. På lektionen pratade vi även om skrivteknik och hur en berättande text kan se ut.

Läxa: Kopiorna om skriv, gör hela 1 (a,b,c,d,e,f,g). Skriv 1g i din skrivbok.

Läs klart En ö i havet

 

13.30

Pratade och skrev om Upplysningstiden.

Läxa: Ta med anteckningar om Upplysningstiden som vi kan redovisa på avslutningen.

 

Läxa till 5 maj/Anette

Klass 1

Läsebok sid. 131-132 och 135-136,  övningsbok sidan 68 och bokstäverna P och D i skrivboken.

Klass 3

Vi jobbade med en faktabok om djur (övningsbok sidan 42.  Den ska de göra färdigt hemma.  De ska också läsa sidorna 74-75 i läseboken och göra sidan 43 i övningsboken.

Klass 8-9

Vi förberedde ett informerande tal.  Denna gång ska de tala om en svenska författare.  Vi tittade lite på en del Nobelpristagare, men de valde även andra.  Nästa gång ska de framföra talet och de ska ha hjälpmedel, t ex powerpoint eller bilder.

 

Läxa till 28 april/ Niki

Nästa lektion blir lördagen den 28 april eftersom vi har två veckors påsklov och sedan en fortbildningskonferens.

Önskar er GLAD PÅSK!

Alla mina grupper har fått varsin bok att läsa och läxan är förutom att läsa boken att skriva kort om vad den handlar om och vad de tyckte om boken.

12.00-gruppen läser alla En ö i havet av Annika Thor. Vi kommer att arbeta med boken på olika sätt på lektionen så det är viktigt att ni läser hela boken.

Läxa till 28 april/Anette

Eftersom vi har två veckor påsklov och sedan fortbildningskonferens, blir nästa lektion 28 april.  Önskar er alla Glad Påsk!

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 123-124, 127-128.  Bokstäver J och Y.

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 64-73. Övningsbok sid. 41 och skriv din ormbok.

Klass 7-8

Förbered din berättelse genom att arbeta med sidorna 126-127.  Skriv din berättelse på löst papper.