Lärarbloggen

Lördag 27 maj

Lördagen den 27e maj är det skolavslutning i St Pauĺs.

Inbjudan har gått ut på mejl.

Vi kommer att informera om skolstart, grupper och tider under sommaren.

Vi önskar er en skön sommar!

Anette och Niki

Läxa till 20 maj/ Niki

9.00

Barnen berättade om sina böcker och sedan läste de upp sin läxa.

I läseboken läste vi s. 162-169 och jobbade därefter i övningsboken s. 80-81.

Läxa: Träna på att läsa din text högt och tydligt.

 

10.30

Barnens bokpresentationer redovisades. Därefter gjorde barnen klart sina texter inför skolavslutningen.

Läxa: Träna på att läsa texten till avslutningen.

 

12.00

Vi tittade på ett program som handlade om kvinnornas roll i historien, diskuterade först och sedan fick de skriva reflektioner kring ämnet kvinnor i samhället.

 

Läxa till 20 maj/Anette

Grupp 09.00

Vi jobbade lite med de verser de ska läsa på avslutningen.

Läxa:

Klass 1: Lärobok sid. 135-136, 139-140, övningsbok sid. 69-70 och bokstäverna P och C

Klass 2: Lärobok sid. 118-119, 120-121, övningsbok sid. 68-69

Grupperna kl 10.30 och 12:00 har fått i läxa att läsa på/arbeta med det vi ska göra på avslutningen.

Anette

Läxa till 13 maj/ Niki

9.00 och 10.30

Eftersom det var många barn som inte hade skrivit om sin bok blir det omläxa till lördag.

Vi jobbade med temat till avslutningen. Om det är någon som inte har förstått vad barnen ska göra, hör gärna av er till mig.

Läxa: Renskriv texten på datorn och skicka till mig på: niki.orphanou@hotmail.com

 

12.00

Presentationerna visades och vi diskuterade även avslutningen.

Ingen läxa till lördag.

Läxa till 13 maj

Grupp kl 9.00

Läxa

Klass 1: Lärobok sid. 127-128, 131-132, övningsbok sid 67-68 och bokstäverna Y och D

Klass 2: Lärobok sid. 114-117, övningsbok sid. 66.67

Grupp kl 10.30

Läxa: Lingvaboken 82-83, Samhällskunskap sid. 106-107, 110

Grupp 12.00

Läxa: Vi jobbade muntligt och de ska till nästa gång förbereda två ämnen de ska presentera muntligt. Vi kommer att spela in något av det muntliga.

Läxa till 6 maj/ Niki

Jag hoppas att ni har haft det skönt i påsk. Den 29 april har vi friluftsdag, info kommer med mail.

9.00

Vi läste sidorna 156-161 och pratade om vad som händer i text och bild. I övningsboken arbetade barnen först på sidan 78 och sedan med sj-ljudet på sidan 83.

Jag har samlat in övningsböckerna för rättning.

Läxa: Alla barn har valt en valfri skönlitterär bok som de ska läsa och skriva, på minst en sida i skrivboken, vad den handlar om. Några barn har valt tjocka böcker och hinner kanske inte läsa hela då får de skriva om handlingen så långt som de har läst.

 

10.30

Vi jobbade i Lingva och läste och pratade om historieläxan.

Läxa: Alla barn har valt en valfri skönlitterär bok som de ska läsa och skriva, på minst en sida i skrivboken, vad den handlar om. Några barn har valt tjocka böcker och hinner kanske inte läsa hela då får de skriva om handlingen så långt som de har läst.

 

12.00

Vi tittade lite på Idévärlden och diskuterade om programmet.

Läxa: Gör en powerpointpresentation. Hör av dig till mig angående ämnet.

Läxa till 6 maj/Anette

Grupp kl 9.00

Vi läste sagan Kattenborg och pratade om några olika folksagor.  Klass 2 fick arbeta med sidorna 60 och 61 i övningsboken, men vi har inte rättat den ännu.  Klass 1 jobbade med den nya bokstaven J.

Läxa: Klass 1: Läsebok sid. 122-125, övningsbok sid. 64-66 och Jj.                                         Klass 2: Läsebok sid. 94-97, övningsbok sid 57-58 ocoh skrivuppgiften på sidan 57.

Grupp kl 10.30

Vi gick igenom läxan i Lingvaboken och gick igenom det de ska ha i läxa.  Vi läste i SK-boken.

Läxa: Lingva sidor 68-76 och Samhällskunskapsbok sidan 94-97

Grupp kl 12

Vi tittade på hur långt de hunnit med sina uppsatser och gick igenom sidorna 202 till 204.

Läxa: Skriv färdigt uppsatsen på det sätt vi gick igenom förra lördagen.  Arbeta vidare i Studieboken sidor 113-117.

Glad Påsk!

Anette

Läxa till 8 april/ Niki

9.00

Vi läste läsläxan och fortsatte att läsa i boken. Pratade sedan om vad som hände i text och bild, bl a om varför Tor var bekymrad och vad barnen skulle göra i hans ställe.

I övningsboken jobbade vi med synonymer på sidan 79 och barnen gjorde nya ord av hamburgertelefon. Därefter fick barnen olika läskort som de skulle läsa och svara på frågor.

Läxa: Läsebok: s. 152-155

Övningsbok: s. 76-77

 

10.30

Barnen fick berätta om de fyra stånden och vi pratade lite kring dagens läxa. Jag samlade in Lingvaböckerna för rättning och sedan fick barnen jobba med kopior, läsförståelse och repetition av grammatiken.

Läxa: Historiebok: s. 82-85

Kopia s. 36

 

12.00

De flesta var iväg på skolresa så vi gjorde lite Tisusförberedande övningar.

Läxa: Samma som förra veckan, kopiorna.

Läxa till 8 april/Anette

Grupp 9.00

Klass 1 – Lärobok sidan 119, blå ruta, och sidan 120,  Skrivbok och bokstavsbok Gg.

Klass 2 – Lärobok sid. 92-93 och övningsbok sidan 56 och en liten skrivuppgift i skrivboken.

Grupp 10.30

Vi läste högt ur Samhällskunskapsboken.  De fick arbeta i grupp och diskutera demokrati med hjälp av frågor som de sedan presenterade.

Flera hade inte gjort färdigt läsförståelsekopian de fått förra gången, så de jobbar vidare med den till nästa gång.

Läxa: Samhällskunskap sid 88-89 och Lingva sid. 66-68, och läsförståelsekopian, de första 10 frågorna.

Grupp 12.00

Vi gick igenom satsdelar, subjekt och predikat i läroboken sidor 200-201.

Vi gick igenom vad de arbetat med för sina uppsatser och de fick en kopia med hur de ska lägga upp den.

Läxa:  Fortsätt jobba med uppsatsen, den ska vara färdig efter påsk, och gör sidorna 110-112 i studieboken.