Lärarbloggen

Läxa till 29/9 och 6/10 / Niki

Den 29 september kommer jag att vara i Colorado på skolkonferens. Där kommer jag bl a berätta om hur vi arbetar med kompletterande svenska i Athen. Barnen kommer att ha andra tider och de ska gå till Paulusgården där de ska titta på en svensk film som kommer att bearbetas i klassrummet den 6 oktober.

 

9.00

Vi läste ur vår högläsningsbok Nidstången och diskuterade handlingen, men även om de olika känslorna som dök upp. Därefter gick vi igenom läxan. Barnen har fått en text med tillhörande frågor.

Läxa till 29/9

Skriv fortsättningen på Nidstången, använd din fantasi.

Läxa till 6/10

Läs klart Prinsessan som inte ville leka och svara på alla frågor till texten.

 

10.30

Barnen läste upp sina texter om mystiska makter. Sedan läste vi och pratade om lagarna och ståndsamhället.

Läxa till 6/10

Läs sidorna 76-79 och svara på frågorna som du har fått. Lär dig fridslagarna samt de fyra stånden. Om ni inte hittar frågorna kan ni klicka på länken här nedanför.

läxa till 6 oktober

12.00 

Vi fortsatte att läsa vår högläsningsbok därefter samtalade vi om text och handling. Barnen fick även läsa en text och svara på läsförståelsefrågor.

Läxa till 29/9

Skriv en kort uppsats, kopian.

Läxa till 6/10

Läs texten som du har fått och skriv en fortsättning på minst en sida. Tänk på vad vi pratade om i klassrummet. Vad kommer att hända? Hur kommer det att gå för Roberto? Kommer han återvända hem? Kommer han att hjälpa tanten? Kommer han att återse flickan och tanten?

 

13.30

Barnen hade tränat bra på sin A-vers. Vi repeterade A, samt Tors familj. Vi läste s. 10-11, tittade på bilderna och pratade om vad vi såg. Vi fortsatte till bokstaven S, s.12-13. S-ord: svan, sol, vass, fisk, sten, gräs, trollslända.

Barnen som hade gjort läxan i övningsboken fick ett klistermärke vilket uppskattades av barnen.

Läxa till 6/10

Läsebok: s. 10-13 Alla barn läser A-sidan (10) och de som vill försöker med B-sidan (11). S-versen utantill.

Övningsbok: s.6-9

Läxa till 6 oktober/Anette

Nästa lördag är det Europeisk Språkdag och lördagen därpå, 29/9, är det filmdag eftersom vi fröknar är bortresta.  Styrelsen tar hand om lördagsbion.

Läxa till 6 oktober

Klass 2: De har fått en kopia och de ska använda den och skriva en egen saga.

Klass 4: Läs om Selma Lagerlöf och gör de två sidorna i övningsboken.

Klass 9 och gymnasiet: Gör kopiorna om Vita lögner (klicka nedan på Text i fokus) och skriv en resonerande uppsats på temat ”Vita lögner – viktiga ibland”  på ca 200-250 ord.  Tänk på att göra en inledning då du tar fram fakta och sedan resonerar du för och emot i andra pragrafen.  Inledningen ska vara ungefär en tredjedel av uppsatsen.

 

Text i fokus

Anette

Läxa till 15 september/ Niki

9.00

Vi läste och pratade om olika strategier för att bl a förstå svåra ord och text.

Läxa: Spegla Språket: Svara på frågorna i de gula rutorna på s. 17 och 19.

 

10.30

Barnen tyckte det var spännande att läsa om hemska sjukdomar och mystiska makter i naturen.

Läxa: Läs sidorna 70-75 i historieboken, så att det flyter. Använd din fantasi och skriv om en egen mystisk makt i naturen.

 

12.00

Vi läste om hur filminspelningen av En ö i havet hade gått till. Vi läste även högt ur Ja må du leva som är skriven av författaren Per Nilsson. Per Nilsson ska komma till Athen och då ska han även besöka oss. 

Läxa: Plus grundbok 2: s. 132-141 Svara på frågorna 1-9, skriftligt i din skrivbok.

 

13.30

Bokstavsböckerna har inte kommit, så vi jobbade enbart i läseboken och övningsboken. Jag presenterade Tor och hans familj eftersom vi kommer följa dem i deras vardag. De barn som inte kan stava sitt namn på svenska får träna på att göra det.

I läseboken läste vi A-versen och ringade in alla a som vi hittade. Barnen beskrev bilden och vi skrev på tavlan alla ord som vi hittade, a-orden för sig. A-orden är följande: apa, kamrat, papegoja, flygplan, lian, banan, vattendroppe. Vi uppmärksammade att orden inte behöver börja på a för att vara a-ord.

Läxa: Läsebok: s. 8-9 A-versen utantill.

Övningsbok: s.4-5

Skrivbok: Bokstaven Aa

 

 

Läxa till 15 september/Anette

Klass 1

Vi jobbade lite i en bok som heter Årstidsboken eftersom vi inte fått våra nya böcker ännu.

Läxa:  De jobbar med de kopior de fått.

Klass 4

Läxa: Läroboken sidan 102-103, övningsboken sidan 57

Klass 9 och gymnasiet

Läs ett kapitel ur Per Nilssons bok.  För er som inte kom, lägger jag in kopior här.

Läxa till 2 juni/Anette

På lördag är det avslutning så läxan är att förbereda det vi ska presentera då.

Avslutningen börjar kl 10, och var snälla och var där i tid!  Kom gärna tidigare, så att ni får era texter.

Klass 1:  Läs på era sommarmeningar och ta med er skrivböckerna på lördag.

Klass 3: Läs igenom era texter om djur.  Jag har era djurböcker och tar med dem på lördag.

Klass 8-9:  Läs igenom era power point-presentationer, så att ni kan det bra.  Kom gärna lite tidigare, så att vi kan se att allt är ok med datorn.

 

 

Läxa till 26 maj/Anette

Klass 1

Vi läste och jobbade med meningarna till avslutningen.  Ni som inte var där, kommer att få mejl av mig.

Läxa:  De sista bokstävern Q,W,Z i bokstavsbok och skrivbok.  Läsebok sidor 150-153 och sidan 73 i övningsboken

Klass 3

Vi läste Brödrakampen och gjorde uppgifterna på sidan 48 i övningsboken.

Läxa: Läsebok sid. 89-91 och sidan 50 i övningsboken.  Ta också med faktaboken om djur som de gjort.  Den ska vi använda på avslutningen.

Klass 8-9

Vi gick igenom de muntliga presentationerna.  Dessa kommer de att framföra på avslutningen.  De som inte kom, får repetera nästa gång.  Jag vill också ha deras powerpoint så att jag kan lägga den på min dator (ifall de glömmer sin sticka på avslutningen!!)

Läxa: Kopior.  Jag kommer att skicka dessa med mejl till er som itne kom.

Läxa till 19 maj/Anette

Klass 1

Läsebok sidan 143-144 och bokstaven X i bokstavsbok och skrivbok.

Klass 3

Läsebok sidan 86-89 och övningsbok sid. 45 och 49 (en del gjorde sidan 45 i klassrummet, men inte alla).

Klass 8-9

Jag vill gärna att ni repeterar era muntliga framställningar och presenterar dem för mig på lördag.  I lördags delade jag ut kopior med lite språkövningar, och ni andra får dem på lördag.

Läxa till 19 maj/ Niki

9.00

Läxa: Läs sidorna 124-127 och skriv om Erik XIV

 

10.30

Läxa: Läs sidorna 66-71 och skriv 5 frågor till texten.

 

12.00

I boken som vi har läst, spelar breven som Steffi och hennes föräldrar skriver en stor roll. Nu ska du skriva Steffis sista brev till föräldrarna. Om du behöver hjälp så kan du tänka på diskussionen vi hade på lektionen.

13.30

Ingen läxa.

Läxa till 12 maj/ Niki

9.00

Vi arbetade vidare med Stockholms blodbad samt Gustav Vasa. Sedan arbetade barnen i sina arbetsböcker.

Läxa: Renskriv på dator och mejla fröken. Alexis: Orsak till Stockholms blodbad, Odysseas: Stockholms blodbad, Alexander: Gustav Vasa, Elsa: Sverige befriat, Georgos: Var Gustav Vasa en bra kung?

 

10.30

Repeterade vikingatiden och barnen skrev i sina böcker om sitt stycke. Daphne: Livet i ätten, Isabella: Runalfabet och runor, Emmy: Goda gudar…. Maia: Oden, Theodora: Tor och Frej,Filip: Alla arbetade, Emmanuel: De blev vuxna, Aristo: Att vara träl, Sebbe: Vikingatåg.

Läxa: Renskriv din text på dator och skicka till fröken.

 

12.00

Vi diskuterade bokens miljöbeskrivningar samt hur miljön beskrivs beroende på huvudpersonernas sinnestillstånd. Vi hittade exempel i boken hur miljön används för att gestalta karaktärernas sinnestillstånd.

Läxa: Författaren använder sig av miljöbeskrivningar för att skildra hur Steffi känner sig när hon lär sig cykla. Citera en beskrivning och förklara hur Steffi känner sig.

 

13.30

Arbetade vidare med Upplysningstiden. Diskuterade med hjälp av dessa frågeställningarna: Människan föds fri och överallt är hon i bojor, skrev Rousseau. Vad menade han med det? Tycker ni att detta fortfarande kan sägas om vår tid? Berätta om något som ni läst/hört som fått er att vilja förändra samhället på något sätt. I Frankrike ledde upplysningen och deras ideer till en revolution. Finns det något i dagens samhälle som ni tror att människor skulle kunna göra uppror mot? Hur ser mäns och kvinnors livsvillkor ut i dag? Är det något som är orättvist?