Lärarbloggen

Läxa till 17 november/ Niki

9.00

Barnen fick nya böcker Plus som vi ska jobba i ett tag framöver. Vi jobbade med folksagor på lektionen och barnen har de sidorna i läxa.

Läxa: Plusboken: Läs sidorna 8-12 och svara på frågorna 1-7.

 

10.30

Vi diskuterade läxan och även hur barnen tror att det skulle ha gått för Magnus om inte danskarna hade lyckats ta tillbaka Skåne och om inte digerdöden hade kommit. Vidare pratade vi om medeltida mat. Vad åt man på medeltiden? Vad hade man för djur? Vad odlade man? etc. Barnen gjorde en medeltida meny för en fest.

De fick nya arbetsböcker, grön Lingva, vilka vi jobbade lite i.

Läxa: Lingva: s. 7-9 och 18-20 Lär dig reglerna!

 

12.00

Läxa: Läs sidorna 205-207 i grundboken och gör tillhörande kopior 90-93.

 

13.30

Alla barn läste läsläxan och vi läste tillsammans den nya läsläxan. Vi pratade mycket kring vad vi såg på bilderna, vad som hände i texten och associerade till vår vardag.

Veckans bokstav är Rr. R-ord: räv, rep, ratt, råtta, traktor, gräs, burk, byxor, skor, åker, grön, röd, brun, tittar.

Barnen klippte ut bildkort och la meningar med Här är en …….. det kunde bl a bli boll, bil, bok.

Läxa: Läsebok: s.28-31 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan. R-versen utantill.

Bokstavsbok: s.18-21

Läxa till 17 novemeber/Anette

Klass 2

Läxa: Läsebok sid. 24-25, övningsbok sid. 19.  Rita några egna träd.  Du kan kanske Googla och hitta några träd som finns i Sverige och rita av dem, t ex björk, al, asp.

Klass 4

Läxa. Läsebok sid.130-137 och övn.bok sid. 70

Gymnasiet

Gör kopiorna som ni fick.  Glöm inte att arbeta med er uppsats till den 24/11

Läxa till 10 november/ Niki

9.00

Vi tittade på Lilla Aktuellt skola och pratade om innehållet. Därefter läste barnen upp sina berättelser och vi bearbetade texterna.

Läxa: Utveckla och renskriv din berättelse på dator. Titta på ett avsnitt av Lilla Aktuellt och skriv ner två nyheter som du ska berätta om i klassen.

 

10.30

Läxan gicks igenom och vi diskuterade bl a varför kungen hade flera kungsgårdar och varför kungarna anföll andra länder. Vidare samtalade vi om hur svårt det var att vara kung under den perioden då många stormän gjorde uppror och försökte störta kungen. Birger Jarl blev aldrig kung själv men han såg till att stärka kungamakten och hans ättlingar kom att styra Sverige i flera generationer.

Läxa: Läs sidorna 90-93 och svara på frågorna.

  1. Vad menas med att det var oroliga tider före Birger Jarl?
  2. Vad kan bönderna ha tyckt om Magnus Ladulås?
  3. Vad tyckte stormännen om Magnus? Varför? Tyckte alla likadant?
  4. Varför krigade man mot varandra inom familjerna- bröder mot bröder, fäder mot söner?

 

12.00

Vi tittade på läxan och sedan läste vi de två första sidorna ur Wahls bok Husbonden. Barnen satt i grupper och analyserade texten. De tittade bl a på språket, miljön och handlingen.

Läxa: Läs sidorna 15-18 som handlar om Ambjörnsson och svara utförligt på frågorna 7-13.

 

13.30

Barnen läste upp läsläxan och vi pratade lite om handlingen och generellt om hur skolorna kan se ut. Veckans bokstav är Ll och det var en mamma som uppmärksammade att lilla l ser olika ut i böckerna. Det räcker att barnen gör lilla l som ett streck l.  Barnen hittade många L-ord som vi skrev på tavlan. L-ord från versens bild: lejon, lampa, flaska, glass, golv, (häng)lås, klor, galler, klänning, gul, lila, blå, ramla.

Vi repeterade även bokstaven Ss som vi skrev i skrivboken. Skriver här vad vi skrev så att ni som var frånvarande kan göra det hemma.

Ss

en svan

en sol

en sten

en fisk

Svanen ser solen.

Barnen fick rita bilder som antingen börjar på s eller har s i ordet.

Läxa: Läsebok: s.24-25, 26-27 L-versen utantill. Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan.

Bokstavsbok: s. 14-17 Vi gjorde en del i klassrummet.

Läxa till 10 november/Anette

Klass 2

Läxa:  Läsebok sid. 20-21 och övningsbok sidan 17.

Klass 4

Vi jobbade lite med Mozart.

Läxa:  Läs om Mozart i läseboken och jobba med sidorna i övningsboken.

Gymnasiet

Vi gjorde Text i Fokus 1 sid. 25-28 och 29

Läxa: Jobba med kopiorna från Text i Fokus och förbered en monolog med ett av ämnena på sidan 92.

Läxa till 3 november/ Niki

Njut av er lediga lördag så ses vi igen den 3/11.

9.00

Läxa: Skriv om ett valfritt ämne, följ skrivprocessen (s.39).

 

10.30

Läxa: Läs s.86-89, sammanfatta sidorna 88-89. Du ska kunna berätta vad texten handlade om i klassen.

 

12.00

Läxa: Svara på frågorna 1-5 s. 14.

 

13.30

Läxa: Läsebok: s. 20-23 Alla barn läser A-sidan och försöker läsa B-sidan.

Bokstavsbok: Göra klart Oo.

Övningsbok: s. 13-16

Läxa till 3 november/Anette

Klass 2

Läxa:  Läseboken sidan 14-17 och övningsboken sidan 14-15

Klass 4

Läxa: Läseboken sidan 112-115 och övningsboken sidan 62 och sidorna 64-65

Gymnasiet

Fixa texten sid. 84-87.  Skriv ett debattsvar på texten.  Skriv ett debattinlägg om att köpa miljömärkt.  (Det som vi gick igenom på tavlan)

 

Läxa till 20 oktober/Anette

Klass 2

Läxa: Läsebok sidan 10-13 och övningsbok sidan 10.

Klass 4

Vi gjorde sidan 60 i övningsboken.  De fick sedan träffa författaren Per Nilsson en liten stund.

Läxa: Läsebok sidan 109-111 och övningsbok sidan 59

Gymnasiet

Gör kopiorna som ni fick i lördags.

Läxa till 20 oktober/ Niki

På lördag (20/10) kommer barnen ha vikarie.

9.00

Vi läste sidorna 31-35 i Spegla Språket och samtalade hur viktigt det är med källhänvisning och att när man skriver en text på svenska får man inte skriva av precis som det står. Man måste ange källa och skriver man av måste man använda citattecken(se sid. 32).

Därefter fortsatte vi med vår högläsningsbok och diskussionen kring texten.

Läxa: Läs först igenom sidorna 31-35 och sedan ska du söka på nätet och skriva en text om Ungdomar och elkonsumtion. Skriv inte av hela texten, använd dina egna ord och glöm inte bort att ange källa. Skriv på dator.

 

10.30

Vi satte alla lappar med frågorna som barnen hade med sig i en påse. Barnen delades in i två grupper och frågesporten började. Det blev mycket jämnt och fröken blev glad eftersom de var mycket pålästa.

Barnen fick även träffa och prata med författaren Per Nilsson. Därefter började vi läsa en riddarbok.

Läxa: Tänk dig att du är en riddarpojke/flicka som vill bli riddare. Skriv och berätta om hur din dag ser ut.

 

12.00

Barnen hade lektion med författaren Per Nillson och de fick göra olika skrivövningar.

Läxa: Skriv om författarbesöket. Du ska skriva så att det blir en text och inte i punktform. Du kan ta dessa frågor till hjälp om du vill. Vad tyckte du om författarens uppgifter? Vad lärde du dig? Vad fick du veta om Per Nilsson?

 

13.30

Alla barn fick läsa läsläxan, sedan fortsatte vi i boken och till bokstaven O. O-ord: orm, viol, nos, ormbunke, sol, morot, sko, bo. Vidare jobbade vi med ordbilderna Här är.

Läxa: Läsebok: s. 18-19 O-versen utantill.

Övningsbok: s. 10-12

Läxa till 13 oktober/ Niki

9.00

Vi pratade om filmen som barnen hade sett i lördags. Det var många som inte hade gjort läxan, att skriva en fortsättning på boken vi läser. Även om man inte riktigt kommer ihåg precis hur den slutade kan man skriva en fortsättning då man använder sin fantasi. Det finns ingen text som är rätt eller fel här.

I Spegla språket läste vi och samtalade om hur man söker information och tänker källkritiskt.

 

Läxa: Hitta information om ungdomar och energidrycker och skriv ner informationen. Ta hjälp av Spegla språket s. 30.

 

10.30

Vi diskuterade filmen barnen såg i lördags. Sedan gick vi igenom läxan och det var några barn som inte hade gjort den. Barnen klarar av att göra läxan själva eftersom vi alltid går igenom den på lektionen men ni, föräldrar, kan fråga barnen om de har gjort den.

Lektionen fortsatte med att vi pratade om riddare, vilka som blev riddare, hur de levde och bodde. Vi diskuterade även vad som hände ute i världen under den här tiden.

Jag har samlat in barnens skrivböcker.

Läxa: Läs sidorna 80-85 i historieboken och skriv sex frågor till texten. Ni skriver varje fråga på ett separat papper.

 

12.00

Filmen diskuterades utifrån frågorna barnen hade fått i lördags. Det var några stycken som hade slarvat med läxan som handlade om att skriva en fortsättning till boken vi läser. De hade fått kopior som de skulle läsa först och sedan skriva en fortsättning. Vi kommer att jobba med deras texter på lektionen den 20 oktober och då måste alla ha gjort den. Högläsningen av Per Nilssons bok fortsatte och sedan tittade vi lite på nätet om vad som har skrivits om honom. Per Nilsson kommer till oss på lördag.

 

Läxa: Förbered frågor till Per Nillson. Skicka frågorna till mig senast torsdag.

 

13.30

Barnen berättade om filmen de hade sett och vi pratade om den.

S-versen lästes upp av alla barn och de var så stolta att de kunde läsa den. Därefter läste vi s. 14-17 och pratade om vad som händer i både text och bild. Vilka ser vi på bilden? Vad gör de? Jaha, äter de frukost? Vad äter de för något? Brukar du äta frukost? Vad tycker du om att äta till frukost? Vad letar pappa efter? Var letar han efter sin sko? Vad gör Elin och Lump? Var befinner sig barnen? Vart är de på väg, tror du?

Barnen fick sina bokstavsböcker och vi arbetade lite i dem.

Läxa: Läsebok: s. 14-17 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan.  Prata om vad som händer i text och bild.

Bokstavsbok: s.2-9 Vi har gjort en del i klassrummet.

Läxa till 13 oktober/Anette

Klass 2

Vi började i den Rosa boken.

Läxa: Läsebok sid. 8-11 och övningsbok sid. 8

Klass 4

Vi gick igenom Selma Lagerlöf.

Läxa: Läsebok sid. 104-108 och övningsbok sid. 58

Gymnasiet

Vi pratade om filmen de sett och gick igenom frågorna.

Läxa:  Läs texten från Per Nilssons bok.  Förbered frågor till hans besök nästa vecka.