Lärarbloggen

Läxa till 25 november, Anettes grupper

9.00

Barnen läste upp sin läsläxa och sedan läste vi tillsammans deras nya läsläxa och pratade om vad som hände både i text och bild. Alla barn som ville fick försöka att läsa B-sidan också. Det gör inget om det blir lite fel, huvudsaken är att de försöker.

Dagens bokstav som de arbetade med i bokstavsboken var Nn.

Läxa: Läsebok: sid. 49 blå rutan, 50+52. Alla barn försöker även att läsa B-sidorna.

Skrivbok: Bokstaven Nn

 

10.30 

Vi tittade på en kortfilm som handlade om en flicka som var fattig även om hon hade tak över huvudet. Vi hade givande samtal om fattigdom, mänskliga rättigheter och om barnkonventionen.

Läxa: Vad drömmer Lina om? Hur ser Linas drömkalas ut, tror du? Vad ser hon framför sig? Vilka saker finns på ett kalas? Vilka är där? Skriv i din skrivbok.

 

12.00

Vi tittade på en kortfilm som handlade om brott och därefter samtalade vi om brottsbalken.

Läxa: Omläxa

Läxa till 25 november/ Niki

9.00

Femmorna arbetade med en läsförståelse text till en början. De barn som inte var på lektionen kommer att få texten på lördag.

När de blev klara med läsförståelsen läste vi sidorna 67-68. Barnen fick börja med sin läxa på lektionen.

Läxa: Läs sidorna 66-67. Hur många substantiv och verb hittar du på sid. 67-68?

 

10.30

Vi tittade på en kortfilm som handlade om en flicka som var fattig även om hon hade tak över huvudet. Barnen diskuterade om fattigdom, mänskliga rättigheter samt barnkonventionen.

Läxa: Vad drömmer Lina om? Hur ser Linas drömkalas ut, tror du? Vad ser hon framför sig? Vilka saker finns på ett kalas? Vilka är där? Skriv i din skrivbok.

 

12.00

Vi tittade på en film som handlade om brott och vidare pratade vi om brottsbalken.

Läxa: Omläxa: Hur kan ungdomar minska sin elkonsumtion?

 

13.30

Vi tittade på en pedagogisk film som handlade om argumentation. Därefter gjorde vi olika argumentationsövningar.

Läxa: Eleverna ska förbereda sig på att sälja det osäljbara t ex en rutten banan.

Läxa till 18/11 / Niki

9.00

Lektionen började med att vi gick igenom läxan. Vi läste nya läsläxan som vi diskuterade och svarade på frågor till texten. Barnen använde sin fantasi och ändrade på handlingen där August och Mina ser Nasred. Det ska bli spännande att läsa deras fortsättningar. Vi arbetade i arbetsboken och på tavlan med kort och lång vokal.

Läxa: Skrivboken: Skriv ett annat slut. Börja din berättelse från stycket där Mina och August hittar Nasred, s.62. Använd din fantasi, vad som helst kan hända.

Jag har samlat in arbetsböckerna.

 

10.30

Barnen läste upp sina fantasifulla sagor. Vi läste David och Goljat och samtalade kring frågorna på s. 66. Historieböcker delades ut och barnen tittade lite i dem innan vi började diskutera vad vi vet om vikingar. Därefter läste vi och pratade om livet i vikingabyn.

Läxa: Historiebok: s.16-19 Skriv fyra frågor och svar till texten, på ett papper.

Jag har samlat in skrivböckerna. Till denna lördag räcker det att barnen tar med sig Historieboken men till de andra lördagarna tar de med sig alla böcker.

 

12.00

Barnen berättade om faktatexten de hittat. I Spegla språket läste vi bl a hur vi kan bedöma en källas trovärdighet och vi diskuterade även vad ett informationssamhälle är och hur samhället skulle se ut utan det. Vi läste vidare i vår högläsningsbok.

Läxa: Svara på frågan: Hur kan ungdomar minska sin elkonsumtion?, genom att använda dig av internet.

Skrivböckerna är insamlade för rättning.

 

13.30

Vi gick igenom läxan och därefter läste vi om argumenterande framställningar (kopior).

Läxa: Argumentera för eller emot Betyg i skolan, Förbud mot våldsfilmer. Tänk på att du ska förbereda så att du pratar i ca 3-4 minuter.

 

Läxa till 18/11 Anette

Klass 1

I lördags arbetade vi i övningsboken.

Läxa: Läsebok sidan 42+44. Den som kan och vill läser också sidan 43. Övningsbok sidan 29-30

Klass 2-3

Vi arbetade med Fiskar om vintern

Läxa: Läsebok sidor 156-159 och övningsbok sid 86-87

Klass 8-9

Kopior sidan 29-31.

Läxa till 11 november/ Niki

9.00

Barnen läste och återberättade handlingen, sedan läste vi vidare i texten och samtalade en del kring vad som hände. På sidan 62 fick barnen hitta substantiv som de skrev av precis som de hittade dem i texten, efteråt skrev vi hur substantivet blir i obestämd form singular och gick igenom några enkla regler.

Jag sa fem meningar, en mening i taget och barnen skrev i sina skrivböcker. Därefter skrev jag meningen på tavlan och barnen rättade själva men vi diskuterade vilka ord var lite svåra att komma ihåg stavningen på.

Läxa: Läs sidorna 58-62 i textboken och skriv tre frågor samt svar.

Arbetsbok: Omläxa stavningen till sj-ljudet, enbart de understrukna orden på s. 26. Gör även 27-28!

Jag har samlat in skrivböckerna.

 

10.30

Barnen hade i läxa till lördagen som jag var på konferens att välja en av berättelserna och skriva lite kort vad den handlade om samt motivera varför de valde just den berättelsen. Så vi började lektionen med att de fick berätta vilken de hade valt och varför.

Vi läste s. 55-56 och sedan gick vi igenom läxan s. 57. Vi diskuterade en hel del om sagor och vilka figurer som brukar finnas med i sagorna, s.62-63. Vilka som var goda respektive onda, finns det figurer som kan vara både goda och onda? Barnen beskrev först muntligt hur en elak häxa är för att sedan skriva i sin skrivbok. Vidare diskuterade vi tre- och sjutalet i sagans värld.

Läxa: Skriv en saga. Du kan ta hjälp av sidan 63 om du vill.

Jag har samlat in barnens arbetsböcker för rättning.

 

12.00

Barnen fick sitta två och två och återberätta arkeologitexten med hjälp av nyckelorden.Vi tittade på läxan s. 23 i Spegla språket och de barn som inte hade gjort stjärna 4 har den uppgiften i omläxa. Vi läste och diskuterade s.26.

Vi fortsatte att läsa ur vår högläsningsbok och diskuterade texten med hjälp av frågor som de fått. Därefter såg vi en kortfilm på kapitlen vi just hade läst.

Läxa:Omläxa sammanfattningen av arkeologitexten.

Skriv nyckelord till en valfri faktatext och träna på att berätta om den i klassen.

 

13.30

Lektionen började med bokpresentationen. Därefter berättade jag om Voltaire och sedan läste vi och pratade lite om handlingen till urdraget ur Candide, Storm, skeppsbrott, jordbävning.

Läxa: Svara på frågorna till Storm, skeppsbrott, jordbävning

Läxa till 4 november/ Niki

9.00

Läxa: Arbetsbok: s.23-26

Lingva grundbok: s.55-57 Kunna återberätta texten

 

10.30

Läxa: Arbetsbok: s.15-17

Lingva grundbok: s. 55-56, 57 + uppgifterna

 

12.00

Läxa: Spegla språket: uppgifterna 3-4 (stjärna 3 och 4) Skriv i skrivboken

 

13.30

Läxa: Utredande uppsats, ca 250 ord: Orsakerna till miljöförstöring

Läxa till 4/11, Anette

Klass 1: 9:00-10:30

Läsebok sid. 31+32+34. Bokstavsbok och skrivbok:Rr

Klass 2-3: 10:30-12:00

Läsebok sid. 146-149, Övn.bok sid. 82

Högstadiet:12:00-13.30

Skriv en recension av filmen Tusen gånger starkare.

 

 

Läxa till 21 oktober/Anette

Klass 1

Läsebok sid. 26+28, övningsbok sid 22.  Bokstaven Ll i skrivboken

Klass 2-3

Rosa läsebok sid. 144-145. övningsbok sid. 81.

OBS: Glöm inte att klass2-3 ska komma kl. 9:00 på lördag!

Högstadiet

Läs igenom sidan 32-39 i Fixa texten.

Läxa till 21 oktober/ Niki

9.00

Nästa lördag kommer den här gruppen ha lektion 10.30 i stället för 9.00.

Barnen läste upp sina sammanfattningar och sedan läste vi läsläxan. Vi läste fortsättningen av berättelsen i Lingva (s.52-54) och diskuterade texten. Vi repeterade verben och dess tempusformer. Barnen skrev i sin skrivbok vilka verb de hittade på s. 50. Därefter skrev vi in dem i olika verbformer (infinitiv, presens, imperfekt och supinum).

Läxa: Grundbok: s. 52-54

Skrivbok: Skriv in resten av verben i schemat och lär dig verben gå, kallas, förstå, gunga, lära, sätta, få, vara, ha, använda, behöva, veta, minnas och dricka.

 

10.30

Vi gick igenom läxan de hade i arbetsboken.  Barnen läste berättelserna om Tor i Lingva och vi samtalade om handlingen.

Läxa: Grundbok: s. 51-54

Skrivbok: Skriv vilken historia om Tor du tyckte bäst om och varför. Skriv sammanfattning om historien du har valt.

 

12.00

Den här veckan läste vi om olika strategier för att hitta information och att bli bättre på att använda information från texter samt att bli en mer effektiv läsare.

Läxa: Spegla språket s. 21-23, gör uppgift 1 och 2 alltså stjärna 1 och 2.

 

13.30

Ingen lektion nästa lördag för den här gruppen. Kompensation för mötet med den svenska gymnasieklassen måndagen den 16 oktober.

Vi fortsatte med läsförståelsetexter, planerade mötet samt gick igenom materialet till uppsatsen.

Läxa: Skriv en utredande uppsats ”Orsakerna till miljöförstöring”.

Läxa till 14 oktober/Anette

Klass 1

Vi läste tillsammans och de fick arbeta med bokstäverna i bokstavsboken. Nya bokstaven är O.

Läxa: Läsebok sidorna 20-23 och bokstaven O i skrivboken (och i bokstavsboken om de inte gjort det.

Klass 2-3

Vi gick igenom läxan och arbetade vidare med repliker.

Läxa: Läseboken sid 133-134 och övningsbok sid. 76

Högstadiet

Vi pratade lite om nyhetsartiklar.  En del hade skrivit.

Läxa: Fixa texten sid. 28-29

Anette