Lärarbloggen

Läxa till 30/9 – Anette

Lördagen 23 september har vi Språkdag på Niarchos kulturcenter och inga lektioner på Institutet.  Alla barn samlas vid biblioteket på centret senast kl 12.50, alltså en timma innan det svenska programmet börjar.  Vi ses där!!

Läxa till 30 september

Klass 1

Läroboken sidan 9-10 och övningsbok sidan 8.  De gör bokstaven A i sin skrivbok.

Klass 2-3

Vi kommer att de följande veckorna arbeta i andra årets bok, alltså den rosa boken.

Läxa: Läroboken sidor 122-123 och sidan 70 i övningsboken. De gör också sidorna 3-4 i den lilla boken Öva hemma som de fick förra gången.

Högstadiet

Läs de två insändarna (kopiorna) och gör uppgifterna i din skrivbok.

 

Läxa till 16 september/Anette

Klass 1,  9:00-10:30

Denna gång har de enbart fått läsläxa på sidorna 4-5

Glöm inte att ta med en gammal t-shirt!

Klass 2-3, 10:30-12:00

Lärobok sidan 5 och övningsbok sidorna 8-10

Glöm inte att ta med en gammal t-shirt!

Högstadiet 12:00-13.30

Gör kopiorna ni fick.

Skriv ett svar på denna insändare nedan.  Ni ska inte hålla med utan argumentera emot.

För långa dagar i skolan

Vi ses på lördag!

Läxa till 16 september/ Niki

Tack för en fin skolstart!!

9.00 gruppen

Vi började att läsa i Lingva (grundbok), där fick vi återigen träffa August och Lingva. I klassrummet läste vi tillsammans sidorna 6-21 och diskuterade det vi läst. Därefter hoppade vi fram till s. 30(-33) och samtalade om vad språk är. Deras skrivböcker samlades in.

Vårt tema på språkdagen den 23 september är troll. Barnen kommer att få ett citat som handlar om troll. De ska läsa upp citatet både på svenska och grekiska.

De små barnen kommer vara utklädda till troll men även de lite större barnen kommer likna troll, så ta med er en stor gammal/sliten t-shirt som vi kan klippa och lappa.

Läxa:

Lingva grundbok: s. 22-25 Läs sidorna och berätta vad som händer i texten.

Arbetsbok: s. 7-9

 

10.30 gruppen

Lingvaböckerna delades ut, både grundboken och arbetsboken. Vi läste om August (s.8-17) och diskuterade vad som hände honom i texten. Sedan pratade vi om Snorre Sturlasson och barnen läste och svarade på frågor om honom(18-21).

Barnen fick repetera alfabetet och det visade sig att några barn inte kom ihåg det. De måste träna så att de kan alfabetet utantill till nästa gång.

Vårt tema på språkdagen den 23 september är troll. Barnen kommer att få ett citat som handlar om troll. De ska läsa upp citatet både på svenska och grekiska.

De små barnen kommer vara utklädda till troll men även de lite större barnen kommer likna troll, så ta med er en stor gammal/sliten t-shirt som vi kan klippa och lappa.

Läxa:

Lingva grundbok: Läs sidorna 24-27 och skriv i din skrivbok något som var positivt med texten, något som var negativt samt en eller två frågor till texten som du vill få svar på.

 

12.00 gruppen

I år kommer vi ha Nidstången som högläsningsbok. Nidstången är första boken i PAX-serien. Under tiden som jag läste för dem uppmärksammade barnen vilka personer vi möter, var de befinner sig, vad korten säger mm. Efteråt pratade vi om handlingen och barnen skrev vad de trodde fanns i biblioteket och varför det var viktigt att det fanns väktare till biblioteket.

Vi diskuterade även om varför vi läser och tittade på olika modeller för läsning av en text.

Vårt tema på språkdagen den 23 september är troll. Barnen kommer att få ett citat som handlar om troll. De ska läsa upp citatet både på svenska och grekiska.

De små barnen kommer vara utklädda till troll men även de lite större barnen kommer likna troll, så ta med er en stor gammal/sliten t-shirt som vi kan klippa och lappa.

Läxa:

Svara på frågorna i din skrivbok.

Hur ofta läser du en bok? Vilka böcker tycker du bäst om? Varför? Vilka böcker tycker du sämst om? Varför? Om du läser en bok, varför gör du det? Sätt upp punkter. Om du nästan aldrig läser böcker, förklara varför? Sätt upp punkter. Av vilka skäl läser du? Försök sammanfatta för dig själv.

 

13.30 gruppen

Ungdomarna valde varsin skönlitterär bok som de ska läsa under terminens gång. De har åtminstone ett kapitel i läxa till varje lektion. Därefter lästes vetenskapliga artiklar som sammanfattades.

På språkdagen ska de stora barnen hjälpa till vid det svenska bordet och dela ut broschyrer samt hjälpa de små trollen.

Läxa: Läs minst ett kapitel ur din bok. Glöm inte att skriva på dina lappar vad som var positivt (grön), negativt(gul), återkommande mönster(orange), fråga/or(rosa) till det som du vill ha svar på.

Lördag 27 maj

Lördagen den 27e maj är det skolavslutning i St Pauĺs.

Inbjudan har gått ut på mejl.

Vi kommer att informera om skolstart, grupper och tider under sommaren.

Vi önskar er en skön sommar!

Anette och Niki

Läxa till 20 maj/ Niki

9.00

Barnen berättade om sina böcker och sedan läste de upp sin läxa.

I läseboken läste vi s. 162-169 och jobbade därefter i övningsboken s. 80-81.

Läxa: Träna på att läsa din text högt och tydligt.

 

10.30

Barnens bokpresentationer redovisades. Därefter gjorde barnen klart sina texter inför skolavslutningen.

Läxa: Träna på att läsa texten till avslutningen.

 

12.00

Vi tittade på ett program som handlade om kvinnornas roll i historien, diskuterade först och sedan fick de skriva reflektioner kring ämnet kvinnor i samhället.

 

Läxa till 20 maj/Anette

Grupp 09.00

Vi jobbade lite med de verser de ska läsa på avslutningen.

Läxa:

Klass 1: Lärobok sid. 135-136, 139-140, övningsbok sid. 69-70 och bokstäverna P och C

Klass 2: Lärobok sid. 118-119, 120-121, övningsbok sid. 68-69

Grupperna kl 10.30 och 12:00 har fått i läxa att läsa på/arbeta med det vi ska göra på avslutningen.

Anette

Läxa till 13 maj/ Niki

9.00 och 10.30

Eftersom det var många barn som inte hade skrivit om sin bok blir det omläxa till lördag.

Vi jobbade med temat till avslutningen. Om det är någon som inte har förstått vad barnen ska göra, hör gärna av er till mig.

Läxa: Renskriv texten på datorn och skicka till mig på: niki.orphanou@hotmail.com

 

12.00

Presentationerna visades och vi diskuterade även avslutningen.

Ingen läxa till lördag.

Läxa till 13 maj

Grupp kl 9.00

Läxa

Klass 1: Lärobok sid. 127-128, 131-132, övningsbok sid 67-68 och bokstäverna Y och D

Klass 2: Lärobok sid. 114-117, övningsbok sid. 66.67

Grupp kl 10.30

Läxa: Lingvaboken 82-83, Samhällskunskap sid. 106-107, 110

Grupp 12.00

Läxa: Vi jobbade muntligt och de ska till nästa gång förbereda två ämnen de ska presentera muntligt. Vi kommer att spela in något av det muntliga.

Läxa till 6 maj/ Niki

Jag hoppas att ni har haft det skönt i påsk. Den 29 april har vi friluftsdag, info kommer med mail.

9.00

Vi läste sidorna 156-161 och pratade om vad som händer i text och bild. I övningsboken arbetade barnen först på sidan 78 och sedan med sj-ljudet på sidan 83.

Jag har samlat in övningsböckerna för rättning.

Läxa: Alla barn har valt en valfri skönlitterär bok som de ska läsa och skriva, på minst en sida i skrivboken, vad den handlar om. Några barn har valt tjocka böcker och hinner kanske inte läsa hela då får de skriva om handlingen så långt som de har läst.

 

10.30

Vi jobbade i Lingva och läste och pratade om historieläxan.

Läxa: Alla barn har valt en valfri skönlitterär bok som de ska läsa och skriva, på minst en sida i skrivboken, vad den handlar om. Några barn har valt tjocka böcker och hinner kanske inte läsa hela då får de skriva om handlingen så långt som de har läst.

 

12.00

Vi tittade lite på Idévärlden och diskuterade om programmet.

Läxa: Gör en powerpointpresentation. Hör av dig till mig angående ämnet.