Läxa till 16 februari/Anette

Klass 2

Vi arbetade med sidorna 60-63 och läste dikterna på sidan 39. Vi gick igenom hur man skriver repliker.

Läxa:  Läsebok sidan 66-69 och övningsbok 40-41

Klass 4

Vi arbetade i vårt Vikingahäfte och läste ur historieboken.

Läxa: Historieboken sid. 36-41 och sidan 6 i Vikingahäftet.

Gymnasiet

De fick skriva svar på en debattartikel i klassen som handlade om ofrivillig ensamhet och sedan fick de en text som de läser och arbetar med.