Läxa till 17 novemeber/Anette

Klass 2

Läxa: Läsebok sid. 24-25, övningsbok sid. 19.  Rita några egna träd.  Du kan kanske Googla och hitta några träd som finns i Sverige och rita av dem, t ex björk, al, asp.

Klass 4

Läxa. Läsebok sid.130-137 och övn.bok sid. 70

Gymnasiet

Gör kopiorna som ni fick.  Glöm inte att arbeta med er uppsats till den 24/11