Läxa till 17 november/ Niki

9.00

Barnen fick nya böcker Plus som vi ska jobba i ett tag framöver. Vi jobbade med folksagor på lektionen och barnen har de sidorna i läxa.

Läxa: Plusboken: Läs sidorna 8-12 och svara på frågorna 1-7.

 

10.30

Vi diskuterade läxan och även hur barnen tror att det skulle ha gått för Magnus om inte danskarna hade lyckats ta tillbaka Skåne och om inte digerdöden hade kommit. Vidare pratade vi om medeltida mat. Vad åt man på medeltiden? Vad hade man för djur? Vad odlade man? etc. Barnen gjorde en medeltida meny för en fest.

De fick nya arbetsböcker, grön Lingva, vilka vi jobbade lite i.

Läxa: Lingva: s. 7-9 och 18-20 Lär dig reglerna!

 

12.00

Läxa: Läs sidorna 205-207 i grundboken och gör tillhörande kopior 90-93.

 

13.30

Alla barn läste läsläxan och vi läste tillsammans den nya läsläxan. Vi pratade mycket kring vad vi såg på bilderna, vad som hände i texten och associerade till vår vardag.

Veckans bokstav är Rr. R-ord: räv, rep, ratt, råtta, traktor, gräs, burk, byxor, skor, åker, grön, röd, brun, tittar.

Barnen klippte ut bildkort och la meningar med Här är en …….. det kunde bl a bli boll, bil, bok.

Läxa: Läsebok: s.28-31 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan. R-versen utantill.

Bokstavsbok: s.18-21