Läxa till 10 november/ Niki

9.00

Vi tittade på Lilla Aktuellt skola och pratade om innehållet. Därefter läste barnen upp sina berättelser och vi bearbetade texterna.

Läxa: Utveckla och renskriv din berättelse på dator. Titta på ett avsnitt av Lilla Aktuellt och skriv ner två nyheter som du ska berätta om i klassen.

 

10.30

Läxan gicks igenom och vi diskuterade bl a varför kungen hade flera kungsgårdar och varför kungarna anföll andra länder. Vidare samtalade vi om hur svårt det var att vara kung under den perioden då många stormän gjorde uppror och försökte störta kungen. Birger Jarl blev aldrig kung själv men han såg till att stärka kungamakten och hans ättlingar kom att styra Sverige i flera generationer.

Läxa: Läs sidorna 90-93 och svara på frågorna.

  1. Vad menas med att det var oroliga tider före Birger Jarl?
  2. Vad kan bönderna ha tyckt om Magnus Ladulås?
  3. Vad tyckte stormännen om Magnus? Varför? Tyckte alla likadant?
  4. Varför krigade man mot varandra inom familjerna- bröder mot bröder, fäder mot söner?

 

12.00

Vi tittade på läxan och sedan läste vi de två första sidorna ur Wahls bok Husbonden. Barnen satt i grupper och analyserade texten. De tittade bl a på språket, miljön och handlingen.

Läxa: Läs sidorna 15-18 som handlar om Ambjörnsson och svara utförligt på frågorna 7-13.

 

13.30

Barnen läste upp läsläxan och vi pratade lite om handlingen och generellt om hur skolorna kan se ut. Veckans bokstav är Ll och det var en mamma som uppmärksammade att lilla l ser olika ut i böckerna. Det räcker att barnen gör lilla l som ett streck l.  Barnen hittade många L-ord som vi skrev på tavlan. L-ord från versens bild: lejon, lampa, flaska, glass, golv, (häng)lås, klor, galler, klänning, gul, lila, blå, ramla.

Vi repeterade även bokstaven Ss som vi skrev i skrivboken. Skriver här vad vi skrev så att ni som var frånvarande kan göra det hemma.

Ss

en svan

en sol

en sten

en fisk

Svanen ser solen.

Barnen fick rita bilder som antingen börjar på s eller har s i ordet.

Läxa: Läsebok: s.24-25, 26-27 L-versen utantill. Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan.

Bokstavsbok: s. 14-17 Vi gjorde en del i klassrummet.