Läxa till 13 oktober/ Niki

9.00

Vi pratade om filmen som barnen hade sett i lördags. Det var många som inte hade gjort läxan, att skriva en fortsättning på boken vi läser. Även om man inte riktigt kommer ihåg precis hur den slutade kan man skriva en fortsättning då man använder sin fantasi. Det finns ingen text som är rätt eller fel här.

I Spegla språket läste vi och samtalade om hur man söker information och tänker källkritiskt.

 

Läxa: Hitta information om ungdomar och energidrycker och skriv ner informationen. Ta hjälp av Spegla språket s. 30.

 

10.30

Vi diskuterade filmen barnen såg i lördags. Sedan gick vi igenom läxan och det var några barn som inte hade gjort den. Barnen klarar av att göra läxan själva eftersom vi alltid går igenom den på lektionen men ni, föräldrar, kan fråga barnen om de har gjort den.

Lektionen fortsatte med att vi pratade om riddare, vilka som blev riddare, hur de levde och bodde. Vi diskuterade även vad som hände ute i världen under den här tiden.

Jag har samlat in barnens skrivböcker.

Läxa: Läs sidorna 80-85 i historieboken och skriv sex frågor till texten. Ni skriver varje fråga på ett separat papper.

 

12.00

Filmen diskuterades utifrån frågorna barnen hade fått i lördags. Det var några stycken som hade slarvat med läxan som handlade om att skriva en fortsättning till boken vi läser. De hade fått kopior som de skulle läsa först och sedan skriva en fortsättning. Vi kommer att jobba med deras texter på lektionen den 20 oktober och då måste alla ha gjort den. Högläsningen av Per Nilssons bok fortsatte och sedan tittade vi lite på nätet om vad som har skrivits om honom. Per Nilsson kommer till oss på lördag.

 

Läxa: Förbered frågor till Per Nillson. Skicka frågorna till mig senast torsdag.

 

13.30

Barnen berättade om filmen de hade sett och vi pratade om den.

S-versen lästes upp av alla barn och de var så stolta att de kunde läsa den. Därefter läste vi s. 14-17 och pratade om vad som händer i både text och bild. Vilka ser vi på bilden? Vad gör de? Jaha, äter de frukost? Vad äter de för något? Brukar du äta frukost? Vad tycker du om att äta till frukost? Vad letar pappa efter? Var letar han efter sin sko? Vad gör Elin och Lump? Var befinner sig barnen? Vart är de på väg, tror du?

Barnen fick sina bokstavsböcker och vi arbetade lite i dem.

Läxa: Läsebok: s. 14-17 Alla barn läser A-sidan och försöker med B-sidan.  Prata om vad som händer i text och bild.

Bokstavsbok: s.2-9 Vi har gjort en del i klassrummet.