Läxa till 6 oktober/Anette

Nästa lördag är det Europeisk Språkdag och lördagen därpå, 29/9, är det filmdag eftersom vi fröknar är bortresta.  Styrelsen tar hand om lördagsbion.

Läxa till 6 oktober

Klass 2: De har fått en kopia och de ska använda den och skriva en egen saga.

Klass 4: Läs om Selma Lagerlöf och gör de två sidorna i övningsboken.

Klass 9 och gymnasiet: Gör kopiorna om Vita lögner (klicka nedan på Text i fokus) och skriv en resonerande uppsats på temat ”Vita lögner – viktiga ibland”  på ca 200-250 ord.  Tänk på att göra en inledning då du tar fram fakta och sedan resonerar du för och emot i andra pragrafen.  Inledningen ska vara ungefär en tredjedel av uppsatsen.

 

Text i fokus

Anette