Läxa till 15 september/ Niki

9.00

Vi läste och pratade om olika strategier för att bl a förstå svåra ord och text.

Läxa: Spegla Språket: Svara på frågorna i de gula rutorna på s. 17 och 19.

 

10.30

Barnen tyckte det var spännande att läsa om hemska sjukdomar och mystiska makter i naturen.

Läxa: Läs sidorna 70-75 i historieboken, så att det flyter. Använd din fantasi och skriv om en egen mystisk makt i naturen.

 

12.00

Vi läste om hur filminspelningen av En ö i havet hade gått till. Vi läste även högt ur Ja må du leva som är skriven av författaren Per Nilsson. Per Nilsson ska komma till Athen och då ska han även besöka oss. 

Läxa: Plus grundbok 2: s. 132-141 Svara på frågorna 1-9, skriftligt i din skrivbok.

 

13.30

Bokstavsböckerna har inte kommit, så vi jobbade enbart i läseboken och övningsboken. Jag presenterade Tor och hans familj eftersom vi kommer följa dem i deras vardag. De barn som inte kan stava sitt namn på svenska får träna på att göra det.

I läseboken läste vi A-versen och ringade in alla a som vi hittade. Barnen beskrev bilden och vi skrev på tavlan alla ord som vi hittade, a-orden för sig. A-orden är följande: apa, kamrat, papegoja, flygplan, lian, banan, vattendroppe. Vi uppmärksammade att orden inte behöver börja på a för att vara a-ord.

Läxa: Läsebok: s. 8-9 A-versen utantill.

Övningsbok: s.4-5

Skrivbok: Bokstaven Aa