Läxa till 19 maj/ Niki

9.00

Läxa: Läs sidorna 124-127 och skriv om Erik XIV

 

10.30

Läxa: Läs sidorna 66-71 och skriv 5 frågor till texten.

 

12.00

I boken som vi har läst, spelar breven som Steffi och hennes föräldrar skriver en stor roll. Nu ska du skriva Steffis sista brev till föräldrarna. Om du behöver hjälp så kan du tänka på diskussionen vi hade på lektionen.

13.30

Ingen läxa.