Läxa till 31 mars/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok sid. 119-120 och övningsbok sid. 63.  Bokstaven Gg i skrivboken.

Klass 3

Vi gjorde sidorna 38-39 i övningsboken, dubbelteckning.

Läxa: Läsebok sidan 74-75, övningsbok sid. 43

Klass 8-9

Vi skrev saga.

Läxa: Läs sidorna 112-117 och arbeta med frågorna 1-7 på sidan 124.  Ni som inte var på lektionen: skriv en saga på löst papper.  Följ instruktionerna för saga.