Läxa till 24 mars/Anette

Klass 1

Läxa: Läseboken sid. 115-117 och bokstaven Uu i skrivboken.  De kan också göra sidan 61 i övningsboken.

Klass 3

Vi gick igenom hur man skriver repliker.  Vi arbetade med våren i Årstidsboken.

Läxa: Läseboken sidorna 54-61 igen och sidan 36-37 i övningsboken (repliker)

Klass 8-9

Vi arbetade med, och skrev, en egen saga tillsammans och gick igenom hur de är upplagda.  Läs igenom sidorna om saga i boken, gör uppgifterna till Struktur och Språk. Se till att du vet hur en saga är skriven och vilka element som bör finnas med.  Ni får lite prov på det nästa gång.