Läxa till 17 mars/ Niki

9.00

Barnen läste upp vad de skrivit om drottning Margareta och sedan diskuterade vi läxan utifrån dessa frågor: Vad tyder på att Margareta var en mycket duktig politiker? Hur kunde Margareta bli drottning över alla tre länderna i Norden? Hur gammal var Margareta när hon giftes bort till kung Håkan av Norge? Margareta gifte aldrig om sig. Vad hade hänt om hon hade gjort det? Skulle hon fortsätta bestämma själv då?

Därefter läste vi sidorna 104-107 och samtalade uifrån några frågor. Varför var det krig mellan svenskar under 1400-talet? Varför var en ärkebiskop en farlig motståndare? Vad har Hansan med kung Kristian II och hans krig i Sverige att göra? Varför var det farligt att göra något mot en ärkebiskop, t ex att avsätta honom?

Vi läste vår högläsningsbok och diskuterade fortsättningen, alltså vad barnen trodde skulle hända och sedan skrev barnen ner fortsättningen.

Läxa: Läs sidorna 104-107 och skriv 6 frågor samt svar.

 

10.30

Varför var kyrkan så sträng? Varför behövde kyrkan så många gårdar och så många bönder som betalade hyra? Varfifrån kom prästens lön? Vad hände om en kung struntade i vad kyrkan och biskoparna tyckte?  Det var några av frågorna som vi hade som underlag till diskussion.

Läxa: Skriv 6 frågor och svar till texten på sidorna 54-57.

 

12.00

De som inte hade gjort sin muntliga framställning gjorde det. Därefter gick vi igenom läxan för att sedan övergå till dikter. Jobbade i klassrummet med sidorna 55-63.

Läxa: S.63 1a och b. Dikterna ska handla om svenska skolan och/eller Athen.

 

13.30

Eftersom många inte hade gjort sammanställningen om framtidstro är det omläxa till lördag. Vi gick igenom läxan och avslutade därmed analyserna av Bellmans epistlar. Vi läste och analyserade Lenngrens dikter.

Läxa: Sammanställningen samt skriva en kort text eller dikt som ska handla om svenska skolan och/eller Athen.