Läxa till 10 mars/ Niki

9.00

Läxa:Läs sidorna 100-103 i historieboken och skriv om drottning Margareta.

 

10.30

Läxa: Läs sidorna 50-53 och svara på frågorna.

  1. Vilka skillnader fanns det mellan kristendomen och den gamla asatron?
  2. Vad var en församling?
  3. Vad hade prästen för uppgifter? Ge exempel.
  4. Varför hade man så många bilder i kyrkorna?
  5. Förändrades människorna av kristendomen? Började de tänka och handla annorlunda?

 

12.00

Läxa: Uppgift 1 på s. 140, uppgift 3 på s. 141 och uppgift 6 på s.142, skriv ca en halv sida.

 

13.30

Läxa: Frågorna 1-6 på s. 303.