Läxa till 10 mars/Anette

Klass 1

Läxa:  Läsebok sid. 107-108.  Bokstavsbok och skrivbok: Öö

Klass 3

Läxa: Läsebok sid. 44 och övningsbok sid. 31

Klass 8-9

Vi arbetade med muntlig framställning, argumenterande tal.  Läxan är att förbereda ett anförande på ca 5 minuter, gärna längre, med något slags hjälpmedel, powerpoint eller annan form av illustration.  Titta speciellt på inledningen till talet på sid. 82-83, hur han ställer frågor och sedan berättar vad han ska tala om.  Det ska ni också göra.  Var försiktiga med ordförrådet, så att det inte blir för många upprepningar.  Träna hemma.  Ämnet väljer ni själva.  Det ska gärna vara ett aktuellt ämne, något som ni funderat mycket på, något som ni vill argumentera för.  T ex läxfria skolor, gratis bussar och tåg etc. Repetera sidorna 84 till 87, så att ni vet hur ni ska jobba.