Läxa till 3 mars/Anette

Klass 1

Läxa: Läsebok 101-102 oxh övningsboken 104 och bokstaven Bb

Klass 3

Läs igenom texten om Marathonlöparen igen och gör en av skrivuppgifterna på sidan 29 i övningsboken.

Klass 8-9

Skriv ett svar på de två debattartiklar ni fick.  Titta i Fixa texten om ni behöver hjälp med hur ni lägger upp det.