Läxa till 3 mars /Niki

9.00

Lektionen började med att barnen skrev sitt medeltidsprov. Jag har samlat in deras skrivböcker för att rätta läxan.

Vi fick besök av Björn, vår kyrkoherde som diskuterade allmänt med barnen. Han berättade även hur svenska kyrkan fungerar i Sverige och i Athen.

Läxa: Arbetsbok: 32-37

 

10.30

Björn vår kyrkoherde inledde dagens lektion. Vi läste även och diskuterade hur medeltiden började i Norden.

Läxa: Läs sidorna 46-49 och svara skriftligt på frågorna i skrivboken. Barnen har skrivit frågorna i skrivboken.

1. Vad menas med att kyrkan skyddar de svaga?

2. Hur kan historikerna veta något om medeltiden?

3. Varför bodde bönderna i byar?

4. Varför fick kvinnorna slita så hårt?

5. Vem bestämde över kvinnorna?

6. Varför var det så viktigt med järn?

 

12.00

Vi läste Grimmen och pratade om handlingen innan vi gick igenom dagens läxa. Barnen berättade vad de tyckte var viktigt att öva på för att bli en bra talare. Därefter läste vi om kroppsspråk och gjorde olika övningar.

Läxa: Välj ett tema som du är intresserad av. Förbered dig väl. Tänk på att du ska prata ca 4-5 minuter. Du får lov att ha anteckningar.

 

13.30

Eftersom vi jobbar med upplysningstiden tittade vi på en film som handlar om den här tiden. Vi läste och pratade om Kellgren, Nordenflycht och Bellman.

Läxa: Läs Till Ulla i fenstret på Fiskartorpet, middagstiden, en sommardag ( s.298-299)och analysera den.

Ni som inte var på lektionen kommer få en checklista för lyrikanalys på mailen.