Läxa till 24 februari/ Niki

9.00

Det var bara en som hade läst på till provet, så det blir omläxa på medeltidsfrågorna. Vi tittade på några bilder i historieboken och levde oss in i personernas liv. Barnen skrev en berättelse i jag-form om en av figurerna på bilderna.

Vi repeterade verb, substantiv och adjektiv och gjorde tokmeningar med olika ord.

Läxa: Omläxa medeltidspappret.

Läs sidorna 96-99 och skriv 10 meningar av verben och substantiven som du hittar i texten.

 

10.30

Barnen skrev sitt vikingaprov i början på lektionen. Vi tittade på olika bilder och levde oss in i personernas liv. Barnen skrev därefter en berättelse om hur personen eller djuret upplevde sin vardag under vikingatiden. Vi läste och samtalade om sidorna 42-45. Jobbade även en del i arbetsboken.

Läxa: Läs sidorna 42-45 i historieboken.

Lingva arbetsbok: sidorna 19-27

 

12.00

Vi gick igenom läxan och läste sedan om fabler. Frågorna på sida 23 svarade vi på muntligt. Därefter hoppade vi till sidan 106 och kapitlet som handlar om muntlig framställning.

Läxa: Läs sidorna 106-113 och gör uppg. 1-4, 7, 9-10

 

13.30

De elever som var på lektionen förra veckan var sjuka i lördags och de som kom var borta förra veckan så det blev en lektion i repris.

Läxa: Samma som till den 10 februari.