Läxa till 24 februari/Anette

Klass 1

Vi gick igenom läxan och arbetade i övningsboken sidorna 54-55.

Läxa:  Läsebok sidorna 95-96 och 98, övningsbok sidan 56 och ny bokstav Åå i skrivboken.

Klass 3

Vi arbetade med ng-ljudet i övningsboken sidor 26-27.  Vi gick i genom skrivuppgiften på sidan 27 och började skriva.

Läxa:  Gör färdigt skrivuppgiften på sidan 27 i övningsboken och gör kopiorna med ng-ljudet.

Klass 8-9

Vi arbetade och skrev insändare.  Vi gick igenom uppsatsen som ska skrivas till den 24 februari. Titta på sidan 63 i boken Fixa texten för  lämpliga sambandsord.