Läxa till 10 februari/ Niki

9.00

Vi gick igenom kopian Utmaning-medeltiden därefter arbetade vi med frågorna som finns på kopian Prov-medeltiden. 

Läxa: Det blir prov på kopian Prov-medeltiden så läs på.

 

10.30

Vi fortsatte att jobba med vikingatiden. Kopian som de hade i läxa gicks igenom och därefter fick de en ny kopia Prov-vikingatiden. Vi gick igenom alla frågor och det blir skriftligt prov på lördag.

Läxa: Läs på kopian Prov-vikingatiden eftersom det blir prov.

 

12.00

Vi gick igenom läxan och därefter samtalade vi om legender. Barnen fick kopior som handlade om Askungens olika versioner och resten av lektionen arbetade vi med dem.

Läxa: Uppgift 6 på s. 18. Läs sidorna som handlar om legender (s. 19-20) och svara på frågorna 1-3, 6 (s.21) i din skrivbok.

 

13.30

Lektionen började med att de fick läsa upp sina insändare och argumentera för och emot teserna.

Vi läste sidorna 291-292 som handlar om svenskt 1700-tal.

Upplysningstiden trodde blint på en utveckling till det bättre. Tiden sjöd av framtidstro. Hur resonerar människor idag om framtiden? Utvecklas världen åt rätt håll?

Läxa: Fråga vad människor i olika åldrar tycker, både greker och svenskar. Sammanställ åsikterna, dra slutsatser och presentera undersökningen.

Du kan t ex ställa dessa frågor: Hur kommer dagens ungdomar påverka framtiden? Hur kommer ekonomin se ut? Hur kommer invandringen påverka framtiden? På vilket sätt kan krig och terrorism påverka framtiden och miljön? Finns det hopp om framtiden? Vilken positiv utveckling kan man se?