Läxa till 25 november/ Niki

9.00

Femmorna arbetade med en läsförståelse text till en början. De barn som inte var på lektionen kommer att få texten på lördag.

När de blev klara med läsförståelsen läste vi sidorna 67-68. Barnen fick börja med sin läxa på lektionen.

Läxa: Läs sidorna 66-67. Hur många substantiv och verb hittar du på sid. 67-68?

 

10.30

Vi tittade på en kortfilm som handlade om en flicka som var fattig även om hon hade tak över huvudet. Barnen diskuterade om fattigdom, mänskliga rättigheter samt barnkonventionen.

Läxa: Vad drömmer Lina om? Hur ser Linas drömkalas ut, tror du? Vad ser hon framför sig? Vilka saker finns på ett kalas? Vilka är där? Skriv i din skrivbok.

 

12.00

Vi tittade på en film som handlade om brott och vidare pratade vi om brottsbalken.

Läxa: Omläxa: Hur kan ungdomar minska sin elkonsumtion?

 

13.30

Vi tittade på en pedagogisk film som handlade om argumentation. Därefter gjorde vi olika argumentationsövningar.

Läxa: Eleverna ska förbereda sig på att sälja det osäljbara t ex en rutten banan.