Läxa till 18/11 / Niki

9.00

Lektionen började med att vi gick igenom läxan. Vi läste nya läsläxan som vi diskuterade och svarade på frågor till texten. Barnen använde sin fantasi och ändrade på handlingen där August och Mina ser Nasred. Det ska bli spännande att läsa deras fortsättningar. Vi arbetade i arbetsboken och på tavlan med kort och lång vokal.

Läxa: Skrivboken: Skriv ett annat slut. Börja din berättelse från stycket där Mina och August hittar Nasred, s.62. Använd din fantasi, vad som helst kan hända.

Jag har samlat in arbetsböckerna.

 

10.30

Barnen läste upp sina fantasifulla sagor. Vi läste David och Goljat och samtalade kring frågorna på s. 66. Historieböcker delades ut och barnen tittade lite i dem innan vi började diskutera vad vi vet om vikingar. Därefter läste vi och pratade om livet i vikingabyn.

Läxa: Historiebok: s.16-19 Skriv fyra frågor och svar till texten, på ett papper.

Jag har samlat in skrivböckerna. Till denna lördag räcker det att barnen tar med sig Historieboken men till de andra lördagarna tar de med sig alla böcker.

 

12.00

Barnen berättade om faktatexten de hittat. I Spegla språket läste vi bl a hur vi kan bedöma en källas trovärdighet och vi diskuterade även vad ett informationssamhälle är och hur samhället skulle se ut utan det. Vi läste vidare i vår högläsningsbok.

Läxa: Svara på frågan: Hur kan ungdomar minska sin elkonsumtion?, genom att använda dig av internet.

Skrivböckerna är insamlade för rättning.

 

13.30

Vi gick igenom läxan och därefter läste vi om argumenterande framställningar (kopior).

Läxa: Argumentera för eller emot Betyg i skolan, Förbud mot våldsfilmer. Tänk på att du ska förbereda så att du pratar i ca 3-4 minuter.