Läxa till 11 november/ Niki

9.00

Barnen läste och återberättade handlingen, sedan läste vi vidare i texten och samtalade en del kring vad som hände. På sidan 62 fick barnen hitta substantiv som de skrev av precis som de hittade dem i texten, efteråt skrev vi hur substantivet blir i obestämd form singular och gick igenom några enkla regler.

Jag sa fem meningar, en mening i taget och barnen skrev i sina skrivböcker. Därefter skrev jag meningen på tavlan och barnen rättade själva men vi diskuterade vilka ord var lite svåra att komma ihåg stavningen på.

Läxa: Läs sidorna 58-62 i textboken och skriv tre frågor samt svar.

Arbetsbok: Omläxa stavningen till sj-ljudet, enbart de understrukna orden på s. 26. Gör även 27-28!

Jag har samlat in skrivböckerna.

 

10.30

Barnen hade i läxa till lördagen som jag var på konferens att välja en av berättelserna och skriva lite kort vad den handlade om samt motivera varför de valde just den berättelsen. Så vi började lektionen med att de fick berätta vilken de hade valt och varför.

Vi läste s. 55-56 och sedan gick vi igenom läxan s. 57. Vi diskuterade en hel del om sagor och vilka figurer som brukar finnas med i sagorna, s.62-63. Vilka som var goda respektive onda, finns det figurer som kan vara både goda och onda? Barnen beskrev först muntligt hur en elak häxa är för att sedan skriva i sin skrivbok. Vidare diskuterade vi tre- och sjutalet i sagans värld.

Läxa: Skriv en saga. Du kan ta hjälp av sidan 63 om du vill.

Jag har samlat in barnens arbetsböcker för rättning.

 

12.00

Barnen fick sitta två och två och återberätta arkeologitexten med hjälp av nyckelorden.Vi tittade på läxan s. 23 i Spegla språket och de barn som inte hade gjort stjärna 4 har den uppgiften i omläxa. Vi läste och diskuterade s.26.

Vi fortsatte att läsa ur vår högläsningsbok och diskuterade texten med hjälp av frågor som de fått. Därefter såg vi en kortfilm på kapitlen vi just hade läst.

Läxa:Omläxa sammanfattningen av arkeologitexten.

Skriv nyckelord till en valfri faktatext och träna på att berätta om den i klassen.

 

13.30

Lektionen började med bokpresentationen. Därefter berättade jag om Voltaire och sedan läste vi och pratade lite om handlingen till urdraget ur Candide, Storm, skeppsbrott, jordbävning.

Läxa: Svara på frågorna till Storm, skeppsbrott, jordbävning