Läxa till 14 oktober/Anette

Klass 1

Vi läste tillsammans och de fick arbeta med bokstäverna i bokstavsboken. Nya bokstaven är O.

Läxa: Läsebok sidorna 20-23 och bokstaven O i skrivboken (och i bokstavsboken om de inte gjort det.

Klass 2-3

Vi gick igenom läxan och arbetade vidare med repliker.

Läxa: Läseboken sid 133-134 och övningsbok sid. 76

Högstadiet

Vi pratade lite om nyhetsartiklar.  En del hade skrivit.

Läxa: Fixa texten sid. 28-29

Anette