Läxa till 14 oktober/ Niki

9.00

I arbetsboken fortsatte vi med sj-ljudet, s. 21-23 och kollade på stavningen till orden de hade i läxa. Vi körde frågesport med frågor till dagens läsläxa. Därefter läste barnen läsläxan samt den nya läsläxan på s. 48-51. Vi tog ut svåra ord som vi förklarade och sedan diskuterade vi vad som hände i texten.

Läxa: Grundbok: Läs sidorna 48-51

Skrivbok: Skriv tre frågor till läsläxan. Du ska skriva ungefär en sida om vad texten handlar om på sidorna 44-51.

 

10.30

Vi rättade tillsammans läxan i grundboken som handlade om arvord och fortsatte på s. 37-38 som vi gjorde muntligt. Vi läste och samtalade Tors besök i Utgård och Tor dricker mjöd. I arbetsboken fortsatte vi med alfabetet.

Läxa: Grundbok: Läs sidorna 48-50 fram till Tor lyfter en katt. Skriv två frågor till Tors besök i Utgård och en fråga till Tor dricker mjöd.

Arbetsbok: s. 7-14

 

12.00

Vi läste i vår högläsningsbok Nidstången och sedan diskuterade vi kapitlet med hjälp av dessa frågeställningar: Vad får vi veta om Simon och hans pappa? Har ni spelat King? Kan det gå till så här tror ni? Vem tycker ni startade bråket? Vem får skulden? Har ni varit med om något liknande? Vad skulle ni ha gjort om ni var i pojkarnas ställe?

I vår grundbok arbetade vi med sidorna 16-19. Sedan läste vi Prinsessan som inte ville leka av Astrid Lindgren.

Läxa: Svara på frågorna till Prinsessan som inte ville leka. Hör av er om ni inte har kopiorna.

 

13.30

Det var många frånvarande idag. Vi gjorde en läsförståelsetext sedan samlade vi på stoff till uppsatsen.

Läxa: Ta med dig artiklarna om miljöförstöring