Läxa till 7 oktober/ Niki

9.00

Vi fortsatte att läsa om August och Lingva på sidorna 44-47. Barnen samtalade bl a om varför August och hans klasskamrater hade tomatplantor i klassrummet samt vad en karavan är för något. I arbetsboken arbetade vi med sj-ljudet.

Läxa: Grundbok: s.44-47

Arbetsbok: s. 19-20 Lär dig reglerna för sj-ljudet.

Skrivbok: Lär dig stavningen till sked, skönt, sju, sjunger, sjunker, själv, skynda, sjuk, stjärnor, choklad. Skriv en mening till varje ord.

 

10.30

Barnen skrev sina fina runor på tavlan. Därefter läste vi både texten om August som var läxa och den nya läsläxan. Vi diskuterade om vikingaskepp, plundringståg och asagudar. Vi gick även igenom vad arvord är.

Läxa: Grundbok: Läs sidorna 44-48 och gör uppgifterna som finns på s. 34-37. Du ska skriva både frågan och svaret i din skrivbok.

 

12.00

Det var bara hälften av gruppen som hade gjort läxan. Vi började med att gå igenom läxan för att övergå till att läsa nästa kapitel ur vår högläsningsbok Nidstången. Under tiden som vi läste skulle barnen fundera på följande: Var är de? Vad får vi veta om barnen? Var det något du tyckte var roligt? Hur tror ni det skulle kännas att vara fosterbarn och börja på ny skola-igen? Vad vill man veta mer om? Vad tror ni författarna vill säga med de tre sista meningarna i kap.2?

Det här året ska vi arbeta med boken Spegla språket. I dag arbetade vi med sidorna 7-17, där vi fick lära oss olika strategier för att förstå okända ord i en text samt vad det innebär att förstå en text.

Läxa: Skriv i din skrivbok vad du tror kommer hända i skolan. Skriv som en fortsättning av boken. Pojkarna heter Viggo och Alrik. De tre sista meningarna i kapitel 2 var följande: Och Viggo håller sig i skinnet. Ganska länge för att vara han. Exakt i en timme och fyrtiosju minuter faktiskt.

Ni ska skriva minst en sida.

 

13.30

Vi gick igenom läxan, kopian ”Öga för öga, tand för tand”. Ungdomarna har till varje vecka att läsa ett eller två kapitel ur en skönlitterär bok och alla berättar om sin bok. Vad den handlar om, vad som var positivt, negativt etc. Därefter gick vi igenom hur man skriver en utredande uppsats. Vi hann även med att göra en läsförståelse text.

Läxa: Samla stoff till uppsatsen ”Orsakerna till miljöförstöring”. Ta med olika artiklar och fakta om ämnet.