Läxa till 20 maj/ Niki

9.00

Barnen berättade om sina böcker och sedan läste de upp sin läxa.

I läseboken läste vi s. 162-169 och jobbade därefter i övningsboken s. 80-81.

Läxa: Träna på att läsa din text högt och tydligt.

 

10.30

Barnens bokpresentationer redovisades. Därefter gjorde barnen klart sina texter inför skolavslutningen.

Läxa: Träna på att läsa texten till avslutningen.

 

12.00

Vi tittade på ett program som handlade om kvinnornas roll i historien, diskuterade först och sedan fick de skriva reflektioner kring ämnet kvinnor i samhället.