Μαθήματα τελειοποίησης

Μαθήματα τελειοποίησης

Επανάληψη στο επίπεδο που αποκτήθηκε κατά την τελευταία διδακτική περιόδου

3-6 Σεπτεμβρίου, 3 ώρες την ημέρα (ημέρες και ώρες ανάλογα με τις εγγραφές)

Επίπεδο Α2, Β1 και Β2

Διδακτικές Ώρες: 12 ώρες

150€