Μαθήματα μέσω διαδικτύου

Με τα τμήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας μπορείτε να προσαρμόσετε την εκμάθηση των σουηδικών στο πρόγραμμά σας ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου.

Ασκήσεις γραμματικής, λεξιλογίου και φωνητικής, οδηγίες για τις προφορικές και γραπτές ασκήσεις. Ραντεβού μέσω Skype με τον καθηγητή/την καθηγήτρια επιτρέπουν μία ατομική πρόοδο και μία αποτελεσματική πρακτική εξάσκηση στην προφορική έκφραση.

Όλα τα προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες.

A1 – A2: 420€ ǀ 50 ώρες προσωπικής εργασίας +12 ώρες μαθημάτων μέσω Skype

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών μετά την έναρξη.

B1 – B2: 480€ ǀ 60 ώρες προσωπικής εργασίας +15 ώρες μαθημάτων μέσω Skype

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών μετά την έναρξη.

C1/TISUS: 520€ ǀ 70 ώρες προσωπικής εργασίας +20 ώρες μαθημάτων μέσω Skype Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται εντός πέντε μηνών μετά την έναρξη.

Α1 – Α2

Προσωπική εργασία:

50 ώρες

Ηλεκτρονικές συναντήσεις εβδομαδιαίως με τον καθηγητή/την καθηγήτρια μέσω Skype

Β1 – Β2

Προσωπική εργασία:

60 ώρες

Ηλεκτρονικές συναντήσεις εβδομαδιαίως με τον καθηγητή/την καθηγήτρια μέσω Skype

C1 – C2

Προσωπική εργασία:

70 ώρες

Ηηλεκτρονικές συναντήσεις εβδομαδιαίως με τον καθηγητή/την καθηγήτρια μέσω Skype